TÜBA-Küresel Dönüşümler ve Türkiye Konferansı Bildiri Çağrısı

TÜBA Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu organizasyonu ile “Küresel Dönüşümler ve Türkiye” Konferansı 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın son dönemde geçirdiği önemli değişimlere ve bu değişimlerin Türkiye üzerindeki etkilerine odaklanan “Küresel Dönüşümler“ temalı İngilizce konferans; akademisyenler, politika yapıcılar ve genel kamuoyu için geniş bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Çoklu uygulamaların farklı perspektiflerden tartışılması için bir platform oluşturacak konferansın temaları -sınırlı olmamakla birlikte- aşağıdakileri başlıkları içeriyor:

1. Günümüzün Küresel Dönüşümleri
2. Paradigmaların Çokluğu ve Uluslararası İlişkilerin Çok Yönlü Doğası
3. Dünya Düzeni, Küresel Yönetişim ve "Adil" Bir Uluslararası Düzen Oluşturma Olasılığı
4. Kültür, Medeniyet ve Kimlik
5. Savaş, Barış ve Çatışma Çözümü
6. Göç, Mülteciler ve İnsani Güvenlik
7. Siber Güvenlik, Enerji Güvenliği ve Tedarik Zincirlerinin Güvenliği
8. Yeni Diplomasi Kanalları ve Bilim Diplomasisi
9. Diplomasi ve Etkileşimlerde Yapay Zeka / Büyük Veri ve Küresel Eşitsizlikler
10. Devlet Dışı Aktörler  (STK'lar, ÇUŞ'lar, Sivil Toplum Dernekleri vb.)
11. Politikalar ve Kolektiviteler (Devletler, imparatorluklar, yönetim organları, uluslar, etnik ve dini gruplar)

Konferans Takvimi
Konferans tarihleri 
18-19 Nisan 2024
Konferans sonrası tur (isteğe bağlı) ve ayrılış 20 Nisan 2024
Daha fazla bilgi için: https://conference.tuba.gov.tr