TEKNOFEST'in öncelikli alanları özelinde hazırlanan, tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla, öne çıkan doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere ulusal düzeyde uygulamaya konan “TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü”nün 2024 yılı başvuruları başladı.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne; Teknoloji ve Tasarım, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konu başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları üç kategoride; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında başvurabilirler.

2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne başvurular bireysel başvurunun yanı sıra, TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından önerme şeklinde kurumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Dijital olarak 31 Mart 2024 tarihine kadar, t3kys.com adresine yapılacak ödül başvurularının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunması tamamlanmış olan, yukarıda tanımlanmış özgün tematik konulara yönelik Türkiye'de üretilmiş doktora tezlerinden olması gerekmektedir. Ödüle daha önce başvurmuş adaylar, kendi bilimsel dosyalarında tezleri ile ilgili ek yeni yayın, patent, ürün gibi performans artışı olduğunu belirtmek ve belgelemek koşuluyla ve başvuru şartında ilan edilen yıllarda tezlerini bitirmiş olmak şartıyla tekrar başvuru yapabilirler.

Ödül Programı kapsamında yapılan bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda 2024 yılı için; birinci olan tez yazarına 75.000, ikinciye 60.000 ve üçüncüye ise 50.000 Türk Lirası ödül verilecektir.

Adaylar; başvuru formu, YÖKSİS formatında Türkçe özgeçmişleri, tezin tam sureti, YÖKSİS ve YÖKTEZ kayıt bilgileri, tezin amacı ve yöntemi, bilimsel etik izni (Gerekli görülen tez çalışmalarında), tezden üretilen yayınlar ve/veya patent ya da ticari ürüne dönüşenler listesi, varsa belgesi, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Türkiye’deki kurumlarda çalışıldığına ve yürüttüğüne dair belgelendirme) ile başvuru yapabilmektedir. Bu bilgileri içermeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Program Sorumlusu
Büşra Sözen
teknofest.odulu@tuba.gov.tr   / (0 212) 513 48 24