TÜBA Yapay Zekanın Enerjisini Raporladı

TÜBA Yapay Zekanın Enerjisini Raporladı

TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından, enerjide dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının küresel ölçekte ve Türkiye’deki dünü, bugünü ve geleceğinin mercek altına alındığı “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu” yayımlandı.

TÜBA, bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmaya, Türkiye’nin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmeye, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan TÜBA-Enerji Çalışma Grubu enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaparak bilgi üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, strateji ve politika üretmeyi ve yol haritaları çıkarıp politika üreticilere sorunlara çözüm odaklı raporlar sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine, stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak şekilde alternatif enerji kaynakları ve bunların verimliliği üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yapay zekâ riskler kadar avantajlar ve pek çok yeni fırsat sunuyor.
TÜBA Enerji Çalışma Grubunca “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli” düzenlendi. Akademisyenlerin yanı sıra çeşitli kamu ve özel kurum yöneticileri, enerji uzmanları ve dış paydaşlarında dahil olduğu programda alanında uzman 24 katılımcının katkılarıyla Kamu Kurumlarında Çalışmalar, Yapay Zekânın Temelleri, Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları, Akademik ve Ticari Uygulamalar ve Enerjide Yapay Zekâ: Zorluklar ve Fırsatlar başlıklı oturumlar ile enerjide dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının küresel ölçekte ve Türkiye’de dünü, bugünü ve geleceği incelendi. Çalıştayda teknik boyutlardan ekonomik ve politika perspektiflerine kadar birçok alanda bilgi paylaşımları ve tartışmalar yapılıp konu derinlemesine tartışıldı ve Türkiye için gerekli olan yol haritası çıkarıldı. Ortaya konulan “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı.

Akademi Başkanı Prof. Şeker TÜBA’nın Türkiye’nin öncelikli başlıkları hakkında raporlamalara devam ettiğini, karar alıcılara yol gösteren bu raporların gündemdeki sorunları detaylandırılarak multidisipliner bakış açısıyla ele aldığını ve çözüm önerileri sunduğunu vurguladı.

Prof. Şeker son olarak yayımlanan “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu” hakkında ise şöyle konuştu: “Yapay zekâ, son dönemde pek çok alanda hayatımıza girdi. Artık bizi yöneten bir unsur olarak teknoloji yaşamın her alanında. Verinin analizi ve veri ile alternatif teknolojiler, yeni pazarlar, yeni tüketim alanları üzerinde durulması gereken riskler içeren alanlar olarak karşımızda duruyor. Yapay zekâ riskler kadar avantajlar ve pek çok yeni fırsat sunuyor. Yapay zekâ konusunda kurumların birbirini desteklemesi ve kurumların teknolojiyi sisteme katma değer üretecek ve verimlilik sağlayacak şekilde kullanması gerekiyor. Yüksek teknolojiyle ve yapay zekânın sunduğu fırsatlarla ve küreselleşmiş dünyadaki hareketliliğe ayak uyduracak şekilde sadece Türkiye için değil; coğrafyamız ve dünyamız için neler yapabiliriz sorusunu gündemimize yerleştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Bu anlamda genç bilim insanlarına ve gençlere çok büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Başkan Şeker “Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi olarak yapay zekâ ve enerji başlıklarını aynı anda irdeleyen bilimsel çalışmaların analizlerini inceledik. Enerji ve yapay zekâ hakkındaki bilimsel araştırmaların sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Yükselen teknolojilerin başlıca konularından biri olan yapay zekânın tüm alanlarda da sağlıklı ve stratejik bir şekilde kullanımının önemi günden güne daha da belirginleşiyor. TÜBA olarak bizler de tüm çalışma gruplarımızda yükselen teknolojiyi baz alarak bu tür raporlamalara ve çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.