TÜBA Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu
2022
ISBN: 978-625-8352-19-1

TÜBA bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu” tarafından düzenlenen “TÜBA−Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli”nde akademisyenlerin yanı sıra çeşitli kamu ve özel kurum yöneticileri, enerji uzmanları ve dış paydaşların da dahil olduğu “Kamu Kurumlarında Çalışmalar”, “Yapay Zekânın Temelleri”, “Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları”, “Akademik ve Ticari Uygulamalar” ve “Enerjide Yapay Zekâ: Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı oturumlarla enerjide dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının küresel ölçekte ve Türkiye'de dünü, bugünü ve geleceği mercek altına alınmıştır. Çalıştayda teknik boyutlardan ekonomik ve politika perspektiflerine kadar birçok alanda bilgi paylaşımları ve tartışmalar yapılmış, konu derinlemesine tartışılmış ve Türkiye için neler yapılacağı belirlenmiştir. Rapor, sunulan bildiriler esas olmak üzere, güncel literatürden taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle hazırlanmıştır. 

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Doç. Dr. M. Akif Ezan