Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü
2023
ISBN: 978-625-8352-50-4
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4

Mevlit türünün “öncü metni”, bir “kurucu metin” olarak temayüz eden Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ıdır. Öncü ve kurucu metin olan Vesîletü’n-Necât, kültür tarihimizde sadece bir edebi metin olarak değerlendirilmemiştir; o, aynı zamanda İslam’ın tevhit ilkesini ve bu ilkeyi vazeden Hz. Peygamber’i bu toprağın insanına anlatmayı, sevdirmeyi ve öğretmeyi amaçlayan bir şaheser olarak kabul görmüştür. Bilhassa tevhid bahri ve kâinatın yaratılmasıyla (kozmogoni) ilgili bölümde, İslam düşüncesinin varlık telakkisini, birliğine şek ve şüphe olmayan yüce yaratıcının yegâne varlık olduğunu hikemi tarzda telkin etmiştir. Nitekim onun telkin ettiği tevhit anlayışı, varlık, ahlak ve bilgi anlayışımızı, hayata ve dünyaya dair bakışımızı inşa etmiştir. Yazılışından itibaren bestelenerek okunmuş, mevlit cemiyetlerinin oluşmasına vesile olmuştur. Bu yönüyle toplumu buluşturan, derleyip toplayan bir eser olmuştur. Diğer bir ifadeyle telkin edilen tevhit ilkesi, onu, toplumsal birlik ve beraberliği temin eden bir “buluşturucu” bir metne tebdil etmiştir.

Vesîletü’n-Necât, dil kuran bir metindir. Anadolu’da Türkçe din dilinin inşasında öncü eserlerden biri olarak, Hz. Peygamber merkezli bir edebî geleneğin kurulmasına vesile olmuş; mevlid, mi’râciyye ve mûcizâtü’n-Nebî gibi türlerin yazılmasını temin etmiştir. Keza dilimize yeni kavramlar da kazandırmıştır. Mevlit cemiyetleri tabirinin yanında bu meclislerde, mevlit okuyan mevlithanlar, bahirler arasında okunan ilahileri ifade eden tevşihler, cumhur halinde salavat getiren ve tekbirler okuyan zikirhânlar, kâriler ve duahânlar bu kabilden kavramlardır. Bu bakımdan eser, dil, dil tarihi ve dini kültürün yanında müzikoloji, sosyal psikoloji,  antropoloji ve sosyoloji gibi bilim dalları için de önemli bir kaynak.

Vesîletü’n-Necât’ı farklı akademik disiplinlerin metot ve kavramlarıyla ele alan bu çalışma, eserin anlaşılmasına önemli bir katkı sunacak.

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. Ferıdun M. Emecen
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch01
Yazar: Prof. Dr. Bilal Kemikli
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch02
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch03
Yazar: Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch04
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuğrul
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch05
Yazar: Prof. Dr. Uğur Derman
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch06
Yazar: Prof. Dr. M. Fatih Köksal
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch07
Yazar: Prof. Dr. Ozan Yılmaz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch08
Yazar: Doç. Dr. Bedri Mermutlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch09
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch10
Yazar: Prof. Dr. İsmet Çetin
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch11
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Akkuş
DOI: DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch12
Yazar: Prof. Dr. Süleyman Uludağ
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch13
Yazar: Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch14
Yazar: Prof. Dr. Nurullah Ulutaş
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch15
Yazar: Prof. Dr. Yasin Aktay
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch17
Yazar: Prof. Dr. Kenan Gürsoy
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch18
Yazar: Prof. Dr. Metin İzeti
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch19
Yazar: Dr. Eduart Caka
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch20
Yazar: Dr. Behrın Shopova
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch21
Yazar: Prof. Dr. Kazım Hacımeyliç
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch22
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Akçay
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch23
Yazar: Prof. Dr. Mustafa Kara
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.CH24
Yazar: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch25
Yazar: Prof. Dr. Süleyman Eroğlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch26
Yazar: Doç. Dr. Eyup Sertaç Ayaz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-50-4.ch27