Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji Tarihi

İnsanoğlu günümüzde kendisini yeryüzünde başat bir tür olarak kabul ettirmiş durumdadır. Bunun arkasındaki en önemli etken ise, insanoğlunun enerjiyi kullanabilme ve kontrol edebilme kabiliyetidir. Bu çalışma, insanoğlunun tarih boyunca enerjiyi eşsiz bir biçimde geliştirebilme ve yaratıcı kullanıma sunabilme kabiliyetini incelemektedir. İnsanoğlu, içerisinde bulunduğu koşullara göre, ister zorunluluktan isterse arzusu dahilinde olsun, ateşin ilk kullanımından buharlı motorlara, oradan da fosil yakıtlara ve yenilenebilir enerjinin kullanımına kadar büyük dönüşümler geçirerek yaşadığı koşullara sürekli olarak uyum sağlamıştır.

Prof. Dr. İlhami Yıldız
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch02