Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji Politikaları ve Stratejiler

Bu çalışmanın temel amacı, enerji politikaları ve stratejileri kapsamında bir stratejik enerji sistemi geliştirmek ve bu enerji sistemi için gerekli temel kriterleri ortaya koymaktır. Bu bağlamda, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki, enerji alanında karşılaşılan temel zorluklar, enerji kaynaklarını etkileyen faktörler, enerji politikalarını etkileyen sebepler, enerji politikalarının ve stratejilerinin kavramsal çerçevesi, enerji politikalarında ve stratejilerinde meydana gelen tutarsızlıkların nedenleri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, geliştirilen stratejik enerji sisteminin ve yenilenebilir hidrojen enerji sisteminin kavramsal tasarımı ve kavramsal analizini yapmak için stratejik enerji sistemin tasarım gerekçeleri, kaynak etkileşimi, kavramsal tasarım nitelikleri, kavramsal parametrelerin etkileşimi, hidrojen enerji sistemin JeoPoliEnerjetik kararlılık adımları geliştirilmiştir. Bunlardan başka, stratejik enerji sistemlerinin değerlendirmesini yapmak için Geo-PEaCES yaklaşımı ve bu yaklaşım kapsamında, “JeoPoliEnerjetik kararlılık” adıyla yeni bir kavramsal indikatör geliştirilmiştir. Bu çerçevede, sürdürülebilir bir enerji yol haritası oluşturulmuştur. Sonuç olarak; etkin ve verimli enerji politikaları ve stratejileri geliştirmek ve uygulamak için enerji politikalarının ve stratejilerinin sahip olması gereken kriterlerin dikkate alınması önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Prof. Dr. Adnan Midilli
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch13