Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Akıllı Şebekeler

Akıllı şebekeler elektrik sistemlerinin modernizasyonunu ifade ediyor. Ancak enerji kaynaklarında sürdürülebilir ve temiz enerji prensibine dayanan dönüşüm bu modernizasyonun oldukça kapsamlı olmasını gerektiriyor. Bu bölümde elektrik şebekelerinin güncel işleyişleri, bu işleyişin neden ve ne şekilde değişmesi gerektiği ve akıllı şebekelerin bu yönde oynadıkları rol ele alınıyor. Ayrıca akıllı şebekelerin elektrik sistemlerini daha güvenilir ve ekonomik hâle getirmeleri için potansiyel fırsat ve zorluklar inceleniyor.

Prof. Dr. Murat Alanyalı,
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch12