Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği
2020
ISBN: 978-605-2249-48-2
DOI: 10.53478/TUBA.2020.002

“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı çalışma; TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerinden oluşuyor.  TÜBA’nın “bilimsel konular ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapma” görevi kapsamında yayımlanan eser, bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alıyor.

Muzaffer Şeker, Yasin Bulduklu, Cem Korkut, Mürsel Doğrul

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. Muzaffer Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.2020.003
Yazar: Prof. Dr. Nâbi Avcı
DOI: 10.53478/TUBA.2020.004
Yazar: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
DOI: 10.53478/TUBA.2020.005
Yazar: Prof. Dr. Mehmed Özkan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.006
Yazar: Prof. Dr. Edibe Sözen
DOI: 10.53478/TUBA.2020.007
Yazar: Ali Saydam
DOI: 10.53478/TUBA.2020.008
Yazar: Prof. Dr. Hüseyin Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.2020.009
Yazar: Prof. Dr. Hüseyin Arslan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.010
Yazar: Prof. Dr. Ercan Öztemel
DOI: 10.53478/TUBA.2020.011
Yazar: Prof. Dr. Türkay Dereli
DOI: 10.53478/TUBA.2020.012
Yazar: TÜBİTAK BİLGEM Adına Nuriye Ünlü
DOI: 10.53478/TUBA.2020.013
Yazar: Prof. Dr. Bülent Kent
DOI: 10.53478/TUBA.2020.014
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaplanhan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.015
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun-Ünal, Prof. Dr. Veysel Bozkurt
DOI: 10.53478/TUBA.2020.016
Yazar: Cem Karakaya
DOI: 10.53478/TUBA.2020.017
Yazar: Prof. Dr. Ömer Çaha
DOI: 10.53478/TUBA.2020.018
Yazar: Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.019
Yazar: Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Muzaffer Şeker
DOI: 10.53478/TUBA.2020.020
Yazar: Prof. Dr. Celal Türer
DOI: 10.53478/TUBA.2020.021
Yazar: Öğr. Gör. Mürsel Doğrul, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut
DOI: 10.53478/TUBA.2020.022