TÜBA’dan Türkiye-Romanya Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu

TÜBA’dan Türkiye-Romanya Müşterek Harp Tarihi Sempozyumu

TÜBA, Milli Savunma Üniversite ve Savunma Politikası Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü iş birliğiyle Türkiye-Romanya Müşterek Harp Tarihi Sempozyumunu gerçekleştirdi.

Sempozyum programı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican, Savunma Politikası Çalışmaları ve Askeri Tarih Enstitüsü Carmen - Sorina Rijnoveanu ve Kara Harp Okulu Dekanı Gültekin Yıldız’ın konuşmasıyla başladı.

Konuşmasına seçkin bir dinleyici kitlesine hitap etmenin bir onur olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Şeker, Akademi’nin sempozyumun paydaşı olması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Başkan Şeker şöyle devam etti: “Bugün, bu sempozyumla, askeri tarihin önemini ve benzersiz bakış açısını görüyoruz. Bu sempozyum, Türkiye ve Romanya'yı ortak bir bilgi arayışında bir araya getirmesi açısından çok önemli. Paylaştığımız deneyimler ve hedeflerimiz, daha parlak bir geleceğin temelini oluşturuyor. Ulusları şekillendiren stratejik seçimler; zaferler ve trajediler hakkında fikir verir. Türkiye Romanya Ortak Askeri Tarih Sempozyumu için bir araya geldiğimiz bu günlerde, Orta Çağ'dan Dünya Savaşı'na uzanan Türk-Romen askeri tarihinin ortak noktalarını masaya yatırmak, bunları detaylandırmak, tarihimizi aydınlatmak açısında çok önemli bir eylem. İki ülkenin iç içe geçen geçmişi, deneyimleri ve önemli tarihi kavşakların keşfine kapı açıyor. Sempozyum, bu ortak noktaları ortaya çıkarmak, paralel gelişmeleri belirlemek ve ortak askeri mirasımız hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için eşsiz bir platform sunuyor. Sempozyumla askeri tarihlerimizdeki ortak noktalar analiz edilecek, daha geniş bölgesel dinamikler ve iki ulusun varlığını ve dönüşümünü etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazanacağız. Ortak askeri deneyimlerin, verilen savaşların ve olayların gidişatını şekillendiren liderlerin keşfiyle, bizi birbirimize bağlayan detayları keşfedeceğiz.” dedi.

Katılımcılara ve organizatörlere, Milli Savunma Üniversitesi-Fatih Askeri Tarih Araştırmaları Enstitüsü'ne ve Romanya Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Askeri Tarih Siyasi Araştırmaları Enstitüsü'ne şükranlarımı sunan Şeker, sempozyum ve benzeri bilimsel çalışmaların Türkiye ile Romanya arasındaki bağları güçlendireceğine inandığını söyledi.

Sempozyumun açılış oturumunu Dekan Gültekin Yıldız yönetirken; Alexandru Madgearu “The End of the Golden Horde's Domination in theTerritory between the Carpathians and the Dniester”, Ovidiu Cristea “The Ottoman Empire against Moldavia (1473-1538): An Unbalanced Clash”, Bülent Durgun “Austrlan-Ottoman Alliance in the Deathbed and Romanian Front”, Carmen-Sorina Rijnoveanu “omanian-Turkish Military Relations in 1939: The Challenges of the Black Sea Status-guo” başlıkları altında konuştu.

Programın 1. oturumunun moderatörlüğünü Emanuel Plopeanu yaptı. Marian Coman “The Battle for the Throne Wallachian Pretenders and Ottoman Troops (early 15th - early 17th century)”, Ümmü Gülsüm Filiz Bayram “Bucharest and laşi Occupations in the18th Century in the Context of the 1768 Russian invasion of Bucharest”, Silvana Rachieru “The Military Approach to Romanian-Ottoman Diplomatic Relations (1878-1916)”, Hamza Bilgü “(Retd.) Staff Colonel Kenan Kocatürk's Military Attache Duty in Bucharest during World War II” hakkında konuştu.

2. oturuma Bülent Durgun başkanlık yaptı. Claudiu Lucian Topor “A Troublesome Alliance in a Coalition War: The Ottoman Empire and the Belligerence with Romania (1916-1918)”, Metin Ömer “Threat or Factor of Stability? The Perception of Romanian Diplomacy on the Military Developments in Interwar Turkey”, Emanuel Plopeanu “Turkısh-Romanian Relations in the Interwar Period: From Mistrust to Understanding”, Demet Aktepe “A Bogdanian Beg in the Ottoman Empire: Dimitrie Cantemir”i anlattı.

Sempozyumun 2. gününde Carmen-Sorina Rijnoveanu ilk oturuma başkanlık yaptı. Silvan lonescu “A Short Pictorial History of the Crimean War”, Serban-Filip Cioculescu “The Romanian Principalities and the Crimean war: Interests and Visions in the Theory of International Relations”, Bogdan Ceobanu “Between the Russian Empire and the Ottoman Empire: Romanian Foreign Policy in the late 1876”, Hakkı Öz “Romania and Turkish Straits: Romania Military Eguipment Passing Through the Straits Between 1880-1908” konu başlıklarında sunum yaptılar.

Alexandru Madgearu’nun 2. oturumunda; Perihan Karademir “Military Activities of the Mongol Empire in the Geography of Romania: 1241 the Western Expansion of the Mongols”, Ovidiu Cristea “Wallachia and Moldavia's Involvement in the Ottoman Campaigns”, Bogdan Popa “Defence into Offensive: The Romanian Army at the Beginning of the 20th century”i anlattı. Tüm oturumların ardından sorular cevaplandı.


İlgili Fotoğraflar