TÜBA’dan Endokrin Bozucuların Haritası

TÜBA’dan Endokrin Bozucuların Haritası

TÜBA, toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında birçok alanda doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği sempozyumun ardından “Endokrin Bozucular ve Sağlık” adlı eseri  Akademi’nin Bilim ve Düşün serisi kapsamında yayımladı.

Endokrin bozucuların güncel durumu, çocuklukta gelişimsel sorunlar, pestisit maruziyetinin nörolojik bozukluklar, kanser, üreme ve gelişim üzerine olası etkileri, maruziyetinin azaltılmasına yönelik stratejiler ile ilgili konuların bilimsel bir çerçevede detaylı olarak ele alındığı eserin editörlüğünü TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazim Şahin ve TÜBA Asli Üyesi Fahrettin Keleştemur üstlendi. 

Endokrin bozucular arasında pestisitler, endüstriyel kimyasallar, plastikleştiriciler, ağır metaller, civa, arsenik, kurşun, ve uranyum gibi ağır metaller de yer alıyor. 
Konu hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Akademi tarafından yayımlanan bütün eserlerin büyük bir özen ve emekle hazırlandığının altını çizdi ve “Son olarak okuruyla buluşturduğumuz “Endokrin Bozucular ve Sağlık” adlı eserimiz endokrin bozucu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki gizli yükünü vurgulamayı amaçlıyor. Endokrin bozucu kimyasalların klasik olmayan toksik özelliklerini tartışıyor, maruziyetin insan sağlığı üzerindeki büyüklüğünü inceliyor.” dedi.

Başkan Şeker şu şekilde devam etti: “Hormonların sentez, sekresyon, transport, metabolizma, reseptöre bağlanma veya katabolizmasını etkileyerek, endokrin ve homeostatik sistemlerde değişikliğe neden endokrin bozucular, çevre ve insan sağlığı için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Endokrin Bozucular arasında pestisitler, endüstriyel kimyasallar, plastikleştiriciler, ağır metaller, civa, arsenik, kurşun, ve uranyum gibi ağır metaller de yer alıyor.  İnsanlarda zihinsel gelişim, otizm spektrum bozukluğu gibi nörolojik bozukluklara, erkek ve kadında gelişimsel ve fertilite problemlerine, infertiliteye ve hormon duyarlı kanserlere, diyabet ve obezite gibi metabolik bozukluklara etkilere neden olabiliyor.  İnsanlara besinler, inhalasyon ve deriden emilim yolu ile ulaşan endokrin bozucuların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri giderek artıyor.” TÜBA -Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu üyelerinin tüm bu nedenler nedeniyle “Endokrin Bozucular ve Sağlık” adlı güncel ve öncelikli bir konuda toplumun bilgilendirilmesi gerektiği kanısına vardığını söyleyen Şeker endokrin bozucuların etkilerinin ve bu etkilerin azaltılmasına  yönelik stratejiler ile ilgili konuların  bilimsel bir çerçevede detaylı olarak hazırlanan kitapta ele alındığını ifade etti. Şeker ayrıca esere katkıda bulunan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Endokrin Bozucular ve Sağlık