TÜBA “Bilim Düşünce Serisi”nde Üç Eser Yayımladı

TÜBA “Bilim Düşünce Serisi”nde Üç Eser Yayımladı

TÜBA, Osmanlıya ve Osmanlı eğitim tarihine farklı bir açıdan bakan Osmanlı akademisine ilişkin “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri”ni, Moğol tarihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üzere birçok tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek ürünü bilimsel çalışmaların yer aldığı “Cengiz Han ve Mirası”nı ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ün hazırladığı güncel bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen özgün bir kaynak eser olan “Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi”ni yayımladı.

Osmanlı eğitim tarihine yeni bir bakış açısı
TÜBA’nın Bilim ve Düşünce serisinden yayımlanan eserlerden “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri” Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik tarafından hazırlandı. Osmanlı ilmiye sınıfına ait kıyafetlerin eğitim tarihi çerçevesinde ele alındığı ilk kitap olan eserdeki görseller Türk ve yabancı koleksiyonlarda yer alan yazma kaynaklardan elde edilerek ilmiye sınıfının kıyafetlerinin yer aldığı bir çalışmada ilk kez ilişkilendiriliyor. Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri, özel olarak 1450-1650 yılları arasına odaklanmış olsa da genel anlamda Osmanlı tarihini kapsıyor; Osmanlı ilmiye sınıfını bir bütün olarak görüyor, yükseköğrenim kurumu olarak medrese ve oradan mezun olanları ele alıyor. Şeyhülislam, kadıasker, müftü, müderris ve suhtenin odağında medrese kurumu bulunuyor, bu bağlamda eser tüm bunları birbirinden ayırmadan bütüncül bir şekilde inceliyor. Bu açıdan Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri” adlı eseri tarafından Osmanlı eğitim tarihini ele alışta yeni bir bakış açısı ortaya konuyor.

Cengiz Han hakkında bilinmeyenler
TÜBA’nın Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle bilim diplomasisi çerçevesinde yürüttüğü ortak çalışmaların, toplantı ve çalıştayların sonucunda yayımlanan Cengiz Han ve Mirası adlı eserin Danışma Kurulunda TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. İsenbike Togan ve Prof. Dr. Selçuk Esenbel ile TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen yer alırken,  editörlüğünü Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel Doğrul yaptı. Eseri oluşturan 17 bölümde Cengiz Han'ın ve mirası çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınıyor. Türk tarihinin önemli isimlerinden Cengiz Han bilimsel anlamda, tarihi veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif değerlendirilerek okura aktarılıyor. Geçmişten günümüze Moğol tarihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üzere birçok tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek mahsulü bilimsel çalışmaların yer aldığı eser karanlıkta kalan pek çok noktayı aydınlatıyor. Kitapta özellikle Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han’ın, tüm dünyayı ve toplumları nasıl etkilediği, Cengiz Han’ın kendi çağında bütüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıktığı konusunda ve güçlü bir merkezi sistemi teşkil etmenin mücadelesine ilişkin detaylı bilgiler veriyor.

Türk boğazları mercek altında
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından hazırlanan, toplam yedi bölümden oluşan eserde, konu ile ilgili çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale ve bildiri incelenerek kitaba özgü 3 Boyutlu Hidrodinamik Modelleme çalışması ile elde edilen sonuçlar kıyaslandı. Türk Boğazlar Sistemine ilişkin bilimsel ve doğru verileri güncel gelişmeler ışığında analiz edilerek kamuoyunun bilgi ve faydasına sunuldu.