S20 Sonuç Bildirileri Yayınlandı; “Daha İyi Bir Dünya İçin Bilim Akademileri”

S20 Sonuç Bildirileri Yayınlandı; “Daha İyi Bir Dünya İçin Bilim Akademileri”

G20 liderler zirvesinin alt komisyonlarından birisi olan Bilim20’nin (Science20) 2021 yılı ortak bildirileri yayımlandı.

Bu yıl İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 yılı G20 zirvesinde, S20 toplantılarının koordinasyonunu “İtalya Bilimler Akademisi – The Accademia Nazionale dei Lincei” yaptı. Toplantılara bilim diplomasisi çerçevesinde Türkiye’yi temsilen TÜBA katıldı. Toplantılar neticesinde şekillenen bildirilere öneri ve eleştirileri ile TÜBA da katkı sundu. G20 ülkelerinin liderler zirvesine sunulmak üzere hazırlanan ortak metin, güncel gelişmelere yönelik bilimsel ve stratejik tespit & öneriler içeriyor.  

G20 ülkelerinin akademileri, acil olarak ele alınması gereken küresel sorunlara ilişkin iki ortak bildiriye imza attı; “Küresel Salgınlara Hazırlık ve Bilimin Rolü” ve “Krizler: Daha Güçlü Bir İnsanlığa Doğru Ekonomi, Toplum, Hukuk ve Kültür” başlıklarında imzalanan iki ayrı bildiri G20 liderler zirvesinde sunulacak.

S20 toplantıları 2017 yılından bu yana G20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerini bir araya getiriyor. 2021’de Accademia Nazionale dei Lincei, S20 toplantılarına ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez sosyal ve beşerî bilimler (SSH20) alanına özgü toplantıların da düzenlendiği S20’de Sosyal Bilimler alanına özel bağımsız ek bir bildiri de hazırlandı. Bildiriler Prof. Dr. Giorgio Parisi ve Prof. Dr. Roberto Antonelli koordinasyonundaki Lincei Çalışma Grubu ve diğer G20 ülkelerinin bilim akademilerinin ortak çalışmalarıyla hazırlandı. S20 ve SSH20 bildirilerinin hazırlık süreci toplantılarına Türkiye’yi temsilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA üyelerinden oluşan bir heyet ile katılım gösterdi.

“Küresel Salgınlara Hazırlık ve Bilimin Rolü” başlıklı bildiride; COVID-19 ve önceki küresel salgınlarda alınan dersler, küresel salgınları önleme ve erken teşhis, salgınlara müdahale yöntemleri, eylem önerileri (genel eylemler, önleme ve erken teşhisin iyileştirilmesine yönelik özel eylemler, yeni pandemik hastalıkların kontrolünü iyileştirmeye yönelik özel eylemler), Küresel Salgınlara Hazırlık ve Yönetimine ilişkin Uluslararası Anlaşmaya duyulan ihtiyaç başlıklarına dikkat çekildi.

“Krizler: Daha Güçlü Bir İnsanlığa Doğru Ekonomi, Toplum, Hukuk ve Kültür” başlıklı Sosyal Bilimler alanındaki bildiride ise küresel zorluklar ve fırsatlara, insanlığı daha dayanıklı bir hale getirmek için yapılması gerekenlere, sistemik krizler için küresel koordinasyon ve eylem haritasının hazırlanmasına, eğitim ve araştırmada kültürel mirasa ve ekonomik eylemler için sosyal politikalar ile yasal uyumun önemi vurgulandı.

Hazırlanan bildiriler, 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde Roma’da Accademia Nazionale dei Lincei’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Türkiye’yi temsilen TÜBA’nın katılacağı S20 ve SSH20 Bilim Akademileri Zirvesi’nde resmi olarak G-20 liderlerine sunulmak üzere kamuoyu ile paylaşılacak.

Bildirilerin Türkçe ve İngilizce tam metinlerine ekli dosyadan ulaşılabilir: