‘Birlikte İyileşelim, Birlikte Güçlenelim’

‘Birlikte İyileşelim, Birlikte Güçlenelim’

G-20 ülkelerinin ulusal akademilerinin temsilcilerinden oluşan Science-20 (S-20)  topluluğunca imzalanan sonuç bildirgesi hazırlandı.

G-20 ülkelerinin ulusal bilimler akademileri organizasyonu olan S-20, G-20 ülkeleri liderlerine takdim edilmek üzere üye akademilerin katkı ve katılımlarıyla oluşturulan S-20 Bildirgesine Türkiye’yi temsilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker imza attı. 20-21 Eylül tarihlerinde Cakarta’da düzenlenen ve G20 ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı S20 Toplantısı sonucu  “Birlikte İyileşelim, Birlikte Güçlenelim ” başlıklı sonuç bildirgesi yayınlandı.  

Düzenlenen programda, Almanya, Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya İtalya, Japonya, Kore, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin bilim akademisi temsilcileri S20’nin temel tavsiyelerine dayalı hareket planları hakkında söz aldı; toplantıda bilim akademilerinin ortak hedeflere ulaşmak ve G20 hükümetleri üzerinde bir etki yaratmak için daha fazla iş birliğinin gerekliliği tartışıldı.

Dünyadaki bilimsel, ekonomik, finansal, sosyal ve kültürel gelişmelere yön veren ülkelerin bir arada olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Prof. Şeker, son iki yıldır yaşanan Covid-19 salgınının S20 gündeminin ilk sırasında olduğuna dikkat çekti, bilim insanlarının ve akademilerinin konu hakkında proaktif bir rolü olduğunun altını çizdi.

TÜBA’nın Türkiye'deki karar vericilere bir yol haritası çizmek için düzenli olarak tematik konularda akademik programlar gerçekleştirdiği bilgisini veren Şeker, bu bağlamda iş birliği içinde hazırlanacak uluslararası çalışmaların da planlandığını söyledi. “Dünyanın küresel sorunları ele almak için küresel çözümlere ihtiyacı var. Daha önceki açıklamalarda bahsettiğimiz konuların özellikle her türlü terör, vandalizm ve ayrıca mülteci krizinin önemini koruduğunu belirtmek isterim. Bu sorunlara kalıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Bu sorunlar artık sadece bizim bölgemizde yaşanan sorunlar olarak görülse de, tüm dünyanın sorumluluk alması gerekiyor.” dedi. Konuşması boyunda sağlıkta veri paylaşımı, dünyadaki hammadde tedariği, toplumda sosyal medyanın olumsuz etkileri üzerinde duran Başkan Şeker; Hindistan Ulusal Bilim Akademisi'nin ev sahipliğinde 2023 yılında gerçekleştirilecek toplantıya “bilim akademileri ile hükümetler/devletler arasındaki ilişkiler veya bilim akademilerinin ülkelerin politika oluşturma sürecindeki rolü” başlığının eklenmesi önerisinde bulundu.

S20 tarafından “Recover Together Recover Stronger” başlığıyla hazırlanan ve G20 hükümetlerine sunulan Sonuç Bildirisinde; belirtilen konulardaki zorluklarla mücadeleye ilişkin “dayanıklı sağlık sistemleri inşa etmek, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, pandemi hazırlığı ve iklim değişikliği için çok disiplinli bilim ve teknolojiyi desteklemek” gibi tavsiyeler yer alıyor.

Resmi S20 Sonuç Bildirisi Kasım 2022’de düzenlenecek olan zirvede, G20 ülke liderlerine sunulacak.