Başkan Şeker ISC Toplantısına Katıldı

Başkan Şeker ISC Toplantısına Katıldı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Uluslararası Bilim Konseyi’nin (The International Science Council-ISC) “Bilimde Sinerjilerden Yararlanmak” adlı ISC Üyeleri 2023 Ara Dönem Toplantısına katıldı.

TÜBA Asli Üyesi, Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Pınar Bilgin ve TÜBA Genç Akademi'yi temsilen Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Doğrul’un da katıldığı Paris’te düzenlenen toplantı öncesinde ISC&Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) bilimsel özgürlük ve sorumluluğun önemi hakkında farkındalık yaratmak ve bunun uygulanmasını güçlendirmeye yönelik çabaları teşvik etmek amacıyla “Bilimsel Özgürlük ve Sorumluluk Konferansı” gerçekleştirildi.

Programın açılışını ISC Başkanı Peter Gluckman yaptı ve ardından ilk gün ISC Kıdemli Direktörü Mathieu Denis moderatörülüğünde başladı.

3 gün süren programda bazıları kendi içinde paralel oturumları da içeren toplam 15 oturum gerçekleştirildi. ISC’nin üyeleri, yöneticileri, dünyanın pek çok ülkesinin bilim akademilerinin üyeleri, küresel bilim kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarının katıldığı oturumların her birinin sonunda fikir alışverişleri, tartışmalar ve soru-cevap bölümü yer aldı. Kadınların bilime dahil edilmesine, bilimde toplumsal cinsiyet eşitliğine, bilimde disiplinler arası gelişmelere, kriz dönemlerindeki bilimsel çalışmalardan bilimsel özgürlük ve sorumluluğa dünyanın önemli başlıkları üzerinde duruldu.