Başkan Şeker IAP Genel Kurulunda

Başkan Şeker IAP Genel Kurulunda

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimler Akademisi’nin bilim diplomasisi misyonu kapsamında 1-3 Kasım 2022’de Arizona Biosphere2’deki Trienal Konferansı ve InterAcademy Partnership (IAP) Genel Kuruluna katıldı.

Akademiler Arası Ortaklık üyesi olan TÜBA, uluslararası birliklerde önemli görevler üstleniyor. Bu kapsamda yönetim kurulu ve bilimsel komitelerde Türkiye’yi temsil ediyor. Son seçimlerde TÜBA tarafından aday gösterilen TÜBA Asli Üyesi, (The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia) AASSA Başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev IAP’nin Danışma Kuruluna, TÜBA Akademi Konsey Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bilgin ise Politika ve Öneri Geliştirme Komitesi üyeliğine seçildi.

Prof. Yurdusev’in de yer aldığı, IAP ve Küresel Genç Akademi’nin (Global Young Academy) iş birliğiyle düzenlenen, ABD Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) ve Kanada Kraliyet Cemiyeti (RSC) ev sahipliğindeki konferansın teması 'Kapsayıcı Mükemmellik: Sürdürülebilir toplumlar için bilgiden yararlanma' oldu. Dünyanın önde gelen kıdemli ve genç bilim akademilerini bir araya getiren konferans, katılımcılara araştırma biçimlerini yeniden düşünmek için önemli bir fırsat sundu. IAP ve GYA projelerine odaklanan özel oturumlara ek olarak, küresel zorlukların ele alınmasına yardımcı olmak için kapsayıcı mükemmellik çerçevelerinin gücünün somut örneklerini sunan, kıdemli ve genç akademilerden sunulan teklifler arasından iklim değişikliği, pandemi hazırlığı ve insan sağlığı ve eğitim erişilebilirliğinin iyileştirilmesi gibi oturumlar düzenlendi.

Programın 3. günü üye ülkelerin bilim akademileri ve çok sayıda akademisyenin katıldığı 2019’da Güney Kore’de gerçekleştirilen InterAcademy Partnership Genel Kurulunda ise; kadınların bilim akademilerine katılımı, sürdürülebilir kalkınma için sorgulamaya dayalı bilim eğitimi gibi başlıklar oturumlarda tartışıldı.

InterAcademy Partnership (IAP), 140'tan fazla ulusal ve bölgesel bilim, mühendislik ve tıp akademisinden oluşan en büyük küresel organizasyonlardan biridir. 1993 yılında InterAcademy Panel (IAP) olarak kurulmuştur. 2000 yılında, IAP InterAcademy Council'i (IAC) ve InterAcademy Medical Panel'i (IAMP) kurdu.

IAP, Dünyanın liyakate dayalı akademilerinin, bilimin topluma kapsayıcı ve adil bir şekilde hizmet etmesini sağlamak konusunda hayati bir rol oynaması ve halka kritik küresel meselelerin bilimsel yönleri hakkında tavsiyelerde bulunarak küresel sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturması misyonuyla hareket ediyor. 2015 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gıda ve beslenme güvenliği, bilim eğitimi, biyogüvenlik, su, bilim iletişimi, bilimde kadın, insan nüfusu artışı, küresel ısınma, insan üreme klonlaması ve evrim gibi küresel sorunları ele almak için bölgesel ağları bir araya getirerek bilim diplomasisini de geliştirmesine ortam sağlıyor.

En yüksek belirleyici organı, her üç yılda bir toplanan ve her üye örgütün örgütsel kararlarda bir oya sahip olduğu Genel Kurulunda IAP bu toplantılarda üye akademiler yeni liderliği seçiyor, yeni üyeleri onaylıyor, son üç yıllık dönemdeki organizasyonel faaliyetler hakkında rapor veriyor ve önümüzdeki üç yıl için bir stratejik plan onaylıyor.