İKSİR Sistemi ile Kamu Yatırımlarının İzlenmesi

Yerel ve merkezi yönetimler tarafından yürütülen yatırım faaliyetlerinin izlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) hayata geçirilmiştir. IKIS ile bağlantılı şekilde, daha ileri bir raporlama sisteminin oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve TÜBİTAK işbirliğinde İKİS İleri Raporlama Sistem ...

Tübitak e-Ders Çağrısı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğünün Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı kapsamındaki 5001 Akademik e-Kitap ve 5002 Akademik e-Ders çağrılarına ilişkin olarak hazırlanan Ek'e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Link ...

Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

Ülkemizde ekmek israfının önlenmesi amacıyla Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’m himayelerinde 17/01/2013 tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmış olup, bu kapsamda hazırlanan 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi 02/04/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve kampanyanın Toprak Mahsulleri Ofis ...