Uluslararası ÇED Kongresi

Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla ulusal ve uluslararası ÇED uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması ve ÇED uygulamaları konusundaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile Bakanlığımız tarafından 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında İ ...

7. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı:Artimi,Akut Koroner sendrom ve Kalp Yetmezliği

Değerli Meslektaşlarım, 20-21 Aralık 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı himayesinde, “İstanbul Kardiyoloji Derneği” tarafından “VII. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı: Aritmi, Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliği” düzenlenecektir. İstanbul Üniversitesi ...