Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri Sempozyumu / 2-4 Aralık 2022 İstanbul

Sempozyumun genel çerçevesi aynı zamanda sınırlarını oluşturuyor. Sempozyumun konu edindiği zaman aralığı Osmanlı Devleti’nin başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu arasındaki zaman dilimi. Konunun mekânsal sınırlarını ise de jure ve de facto hatlar oluşturuyor. De jure sınırlar Osmanlı Devleti’nin hukuken ve fiilen var olduğu coğrafi bütünlük, de facto sınırlar ise temas edilen, etki edilen ve etkilenilen devlet, kurum ve gelenekler. Kimi yerde belirgin kimi yerde muğlaklaşan maddi ve manevi sınırlar fikri çerçevenin oluşmasına katkı sağlamakta ve bu özgün durum disiplinler arası çalışmaları da teşvik ediyor. Zaman ve mekânda geçişkenlik içeren yöntemler meselelere farklı anlamlar yüklenmesini sağlarken soyut olgu ve somut kurumların değerlendirilmesinde etkin araçlar olarak kullanılması da tavsiye ediliyor. Yukarıda ifade edilen nedenlerden ötürü proje kapsamındaki çalışmaların sınırları belirlenmiş zaman, mekân ve fikri çerçeve içinde çok katmanlı, çok ilintili ve çok disiplinli bir anlayışla ele alınması teklif ediliyor.