Prof. Dr. Robert Dankoff'dan “Terceme-i Şah-name/Şehname-i Türki” Konulu Konferans

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robert Dunkoff TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsamında 10 Ekim 2023 saat 11:00'de Marmara Üniversitesi'nde "THE TURKISIH SHAHNAMA - Terceme-i Şah-name/Şahname-i Türki" başlıklı konferans verecektir.