Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim Diplomasisi Sempozyumu Bildiri Çağrısı

TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-ASSAA) iş birliğiyle  28-29 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği "Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim Diplomasisi Sempozyumu” (Science Diplomacy for Sustainable Development Symposium) dünyanın dört bir yanından uzmanları, politika yapıcıları ve paydaşları bir araya getirecek.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemini detaylandıracak olan sempozyum, siyasi bölünmelerin aşılmasında ve pandemiler, göç ve kirlilik gibi acil sorunların üstesinden gelmek için bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesinde bilimin tamamlayıcı rolünün altını çizmeyi amaçlıyor.

Sorunlar karşısında disiplinler arası ve uluslararası ağların önemini de vurgulayacak olan sempozyum, AASSA ülkeleri arasında ve ötesinde bilgi ve kaynak alışverişini teşvik ederek, bilim ve teknolojinin ulusal inovasyon sistemlerindeki rolünü geliştirmeyi, ortak ilerlemenin ve sürdürülebilir çözümlerin önünü açmak üzere programlandı. Politika yapıcılara geniş bir çerçeve sunacak olan sempozyumda; diplomatlar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, bilim insanları ve araştırmacılar, bilim akademileri ve topluluklarının üyeleri ile endüstri liderleri yer alacak. Bu kapsamda sempozyum için önerilen araştırma konuları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Bilim Diplomasisi ve Küresel Yönetişim
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Bilim Diplomasisi
Küresel Zorluklar ve Risklerle Mücadelede Bilim ve Teknoloji İşbirliği
Diplomatik Çalışmalarda Bilim İletişimi ve Halkın Katılımı
Bilim Diplomasisinde Bilim Akademileri ve Topluluklarının Rolü
Kapasite Geliştirme ve Bilim Diplomasisi Ağları
Çatışma Çözümünde Bilim Diplomasisi
Bilim Diplomasisinde Etik Hususlar
Bilim Diplomasisinde Gelecekteki Eğilimler ve Yenilikler

Özet Gönderimi için Son Tarih
16 Mayıs 2024

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı
27 Mayıs 2024

Makale Teslimi için Son Tarih
23 Haziran 2024

Web sitesi
https://symposium.tuba.gov.tr/