Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji Tasarrufu ve Verimliliği

Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği birbiriyle ilgili olabilir; ancak bunların enerji dünyasında farklı anlamları vardır. Enerji tasarrufu daha az enerji kullanmak için davranışlar ve alışkanlıklar ile ilintili iken enerji verimliliği, aynı işlevi yapmak için, kalite ve hizmetten ödün vermeden, teknolojinin kullanılmasını gerekli kılar. Bu bölümde, ilk olarak enerji yönetiminde kullanılan bazı terimler verildi. Sonra enerji yönetiminin değişik yaklaşımları kıyaslanırken enerji yönetim sistem standardı kısaca anlatıldı. Sonra enerji referans noktaları, amaçları, hedefleri, göstergeleri ve eylem planlarını kapsayan enerji planlama prosesi açıklandı. Daha sonra toplam 25 adet enerji tasarrufu olanağı sunuldu. Son olarak bazı enerji kontrol listeleri tablo şeklinde verildi. Enerji verimliliği sağlamak için sistematik bir yaklaşımın gerekli olduğu sonucuna varılabilir. Bu bağlamda, kuruluşlarda enerji yönetim sistem standardının (ISO 50001) kurulması, enerji kullanımı, enerji tüketimi, enerji verimliliği ve enerji yoğunluğunu içeren enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch09