Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji Sistemlerinin Ekonomisi

Bu bölüm enerji sistemleriyle ilgili olan ekonomik tanım ve formüllerin genel bir bakışını vermektedir. Günümüzde mühendislerin sadece üretim alanında değil yönetim alanında da çalışmalarından dolayı karar verme sorumlulukları gittikçe artmaktadır. Bu nedenle de alacakları kararların ekonomik sonuçlarını iyice araştırmalarını ve kararlarına bilimsel temel oluşturmaları gerekmektedir. Bu nedenle de mühendis ve ekonomi kavramları daha fazla birlikte kullanılacak ve önem kazanacaktır. Bundan dolayı bir enerji mühendisinin temel yetkinliklerinden birisi de temel ekonomik kavramlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması gerektiğidir. Günümüzde dünyada ve ülkemizde birçok mühendislik programında okutulmakta olan Mühendislik Ekonomisi dersi, öğrenci ve girişimcilerin ilgisini çekmektedir.

Prof. Dr. Kamil Kaygusuz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch14