Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji Depolama

Bu bölümde enerji depolama tekniklerinin önemi, temel mekanizmaları, faydaları ve depolama yöntemlerinin uygulamaları detaylı olarak sunulmaktadır. Enerjinin istenildiği zamanda ve istenilen yerde kullanılmaya hazır olması beklenmektedir. Basit olarak tanımlamak gerekirse, enerjinin istediğimiz zamanda kullanılmak üzere biriktirilmesine enerji depolama denilmektedir. Mekanik, kimyasal, elektriksel, elektrokimyasal ve ısıl olmak üzere farklı formalarda enerji depolanabilmektedir. Enerji depolama gelişmiş bir enerji teknolojisi olup arz güvenliğinin yanı sıra mevcut enerji sistemlerinin ve büyük ölçekli enerji aktarımı yapan ekipmanların hem ekonomik ve verimli olarak işletilmesinde hem de etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bir potansiyel sunmaktadır. Yer altında doğal gaz depolama ile arz güvenliği temini sağlanırken, yüksek basınçta hidrojen depolama ile yeni nesil ve temiz ulaşım çözümlerine imkân sağlanmaktadır. Mahal ısıtma/soğutma uygulamaları ve sıcak su sistemlerinde güneş enerjisinin duyulur ve/veya gizli formda depolanması kullanılırken, rüzgâr santrallerinin süreksizliğinin ortadan kaldırılmasında batarya teknolojisi veya elektrik-ısı/ısı-elektrik depolama çözümleri uygulanmaktadır. Enerji temini yıl boyunca kullanıcılara güvenilir enerji servisi sağlayan karmaşık bir görevdir. Enerji sağlama ve kullanımında önemli bağımlılıklar, mevsimlik farklar ve tüketimdeki günlük dalgalanmalar enerji kaynaklarının karmaşık yönetimine ihtiyaç duyar. Diğer taraftan enerjinin dönüşümü ya da dağıtımı ve enerjinin zaman zaman kesilmesinden dolayı tüm sektörlerde sürekli olarak enerji sağlamayı garanti etme işi çok kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla enerji arz ve talep arasındaki bu dengeyi sağlamada enerji depolama önemli bir rol oynar.

Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch10