Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Atıklardan Enerji Üretimi

Atık, toplumun kaçınılmaz bir ürünüdür ve gelecek nesiller için en büyük zorluklardan biri, büyük miktarlardaki atıkların nasıl sürdürülebilir bir şekilde yönetileceğini anlamak olacaktır. Üretilen atık miktarını en aza indirgemek ve daha büyük miktarda atık geri dönüşümü sağlamak başlıca yaklaşımlardır. Bununla birlikte, istenmeyen zararlı nihai ürünler ile ilgili önemli kaygılar bulunmaktadır ve bu nedenle atık yönetiminde uygun çözümler bulunmalıdır. Bu bağlamda, enerji sektörünün, sürekli olarak artan bir enerji talebini karşılayabilme ihtiyacından dolayı, atıkların sadece toplumun istenmeyen bir ürünü değil, aynı zamanda değerli bir enerji kaynağı olabileceğinin farkına varılmıştır. Atıktan elde edilen enerji, geri dönüştürülemeyen ve yeniden kullanılamaz atık miktarlarının azaltılması ve tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için enerji hatlarına dahil edilebilecek önemli miktarda enerji üretilmesini sağlayabilir. Farklı teknolojiler kullanılarak atıktan enerji dönüşümü elde edilebilir. Bu metotlardan her biri belirli özelliklere sahiptir ve birçok parametreye bağlı olarak az ya da çok uygulanabilir olabilir. Bu bölümde atıklardan enerji üretiminde kullanılan farklı teknolojiler açıklanmaya çalışılmıştır.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Arş. Gör. Tufan Salan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch08