Cengiz Han ve Mirası

Rus Yıllıklarındaki Tarihî Hikâyelerde Altın Orda

Ortaçağ’ın en büyük Türk devletlerinden biri, Altın Orda Devleti’dir. Altın Orda’dan günümüze pek fazla kaynak kalmasa da komşu devletlerin tarihî kaynakları özellikle devletin dış siyaseti bakımından bu boşluğu nispeten dolduruyor. Türkiye’de bu kaynakların bir kısmı neşredildi. Türkiye’deki araştırmalarda konuyla ilgili en az istifade edilen eserler ise Rus yıllıklarında yer alan ve ‘tarihî hikâye’ olarak adlandırabileceğimiz kaynak türüdür. Gerçek olayları konu eden bu tevarihler, Altın Orda – Rus münasebetlerinde yaşanan önemli olayları ele aldığı gibi bu süreçte ön plana çıkan Rus devlet ve din adamlarının hayatlarını da konu ediyor. Bu çalışmada Moğolların Ruslarla ilk karşılaşmalarından (1223) Altın Orda’nın Rusya üzerindeki hâkimiyetinin sona erdiği (1480) tarihe kadarki konuları ele alan Rus yıllıklarındaki tarihî hikâyeler Altın Orda – Rus knezlikleri münasebetleri bağlamında kısaca tanıtılıyor.

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.029