Cengiz Han ve Mirası

Çingiz Han ve Ortaya Çıktığı Çağın Özellikleri

Çingiz Han’ın ortaya çıktığı çağda Asya’da doğru-dürüst bir devlet yapısı bulunmadığı gibi, bölgesel kabile yapıları da birbirlerine tam manasıyla üstünlük kuramıyorlardı. Bu vakitlerde dikkat çeken bir diğer husus, Çingizli devletinin teşekkülü esnasında yasalara göre hareket etmenin son derece büyük öneminin olduğudur. Ayrıca boylar ve beyler arasında ne kadar anlaşmazlık ve düşmanlık olsa da herkes mert bir tavır sergileyerek rakiplerine saygı göstermekten geri durmamıştır.

Çingiz Han ve kardeşleri bu zaman diliminde birtakım sıkıntılar çekse de şartlar onun güçlü bir devlet kurmasına yardımcı oldu. O da Asya’daki bu dağınık vaziyeti gayet güzel kullanmıştır. Sonrasında ise sayı bakımından devlet içerisinde azınlığa düşen ve kültürel gelişmişlik açısından Türklere nazaran geride olan Moğolların mühim bir bölümü zamanla İslamiyeti kabul ederek Türkleşmiş, kalanları da Moğolistan’a dönmüştür.

Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç
DOI: 10.53478/TUBA.2021.021