Cengiz Han ve Mirası

Amasya’da Bir Darüşşifa ve Kırşehir’de Cacabey Medresesi

Bu çalışmada, kitabesi ve vakfiyesine göre 1272-1273 yılına tarihlenen Kırşehir Caca Bey Medresesi ile kitabesine göre 1308-1309 yılında inşa edilen Amasya Darüşşifası ele alındı. Bu yapılar, Anadolu’da İlhanlı dönemi yapıları arasında önemli bir yer tutuyor. Kırşehir’de valisi Cacabey tarafından yaptırılan Cacabey medresesi dönemin kültür, bilim ve sanat merkezidir. Öte yandan Amasya’da bulunan Darüşşifa, Olcayto Han döneminde yapılmıştır ve dönemin önemli tıp merkezlerinden biri haline geldi. Çalışma kapsamında bu yapıların dönemin kültürel özellikleri, banileri ve mimari özellikleri ele alınarak incelenmesi amaçlanıyor.

Arş. Gör. Meral Koçak
DOI: 10.53478/TUBA.2021.034