TÜBA’dan Döngüsel Ekonomiye Multidisipliner Bakış

TÜBA’dan Döngüsel Ekonomiye Multidisipliner Bakış

TÜBA “bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık sorumluluğuyla dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek yayınlarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak hazırladığı “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” adlı eseri de akademi camiasına kazandırdı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Doç. Dr. Cem Korkut editörlüğünde ortaya konulan eser dünyanın son dönemde yaşadığı ekonomik ve ekolojik krizlere aradığı çözüm önerilerine odaklanıyor. “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı, döngüsel ekonomiyi kavramsal açıdan tartışıyor ve gerekliliğini sorguluyor. Sonrasında alanda uzman yazarların kaleme aldığı bölümlerle bu kavramın uygulamalarına odaklanıyor. Sürdürülebilirlik başlığı altında Döngüsel Ekonominin işgücü piyasalarına etkilerinden açık ve uzaktan öğrenmeye; çevresel boyutundan yerel yönetimlere kadar birçok başlıkta 50’ye yakın bilim insanının pek çok konuyu mercek altına aldığı eser, kapsamı ve detaylı analizleriyle alanında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Konu hakkında konuşan Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker öncelikle COVID-19 küresel salgınının dünyanın ne kadar kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı; tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve arz sıkıntılarının tüm toplumları ciddi bir refah düşüşü ile karşı karşıya getirdiğini söyledi. “Aslında uzun süredir dünya birçok sorunun karşısında mücadele etmeye çalışıyor. Bu sorunların çözümüne ilişkin bütüncül ve köklü adımlar atma konusunda ise dünya henüz istenen noktada bulunmuyor. İklim değişikliği krizi; şu anda halihazırda yaşadığımız kuraklık; özellikle düşük gelirli ülkelerin yaşadığı açlık; yüksek sıcaklık ortalamalarının neticesi olan orman yangınları; iç savaşlar sebebiyle yerlerinden edilmiş mülteciler; çevre, hava ve su kirliliğinin dünyadaki ekosistem döngüsünü ayakta tutan tüm canlıların yaşamı için oluşturduğu tehdit; finans güçlerinin aşırı kâr ve kazanma hırsı ile kontrolden çıkan üretim ve tüketim dengesizliğinin oluşturduğu ekonomik çarpıklıklar; ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden dezenformatik haberler ve sosyal medya; internetin birey mahremiyetini tahrip eden, tüketimi ve bağımlılıkları arttıran, temel ahlaki normları yozlaştırıcı aile ve toplum üzerindeki yıkıcı ve yıpratıcı sonuçları; bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin yol açtığı yapay zeka/ istihdam konularındaki belirsizlikler gibi birçok multidisipliner problem tüm ülkelerin gündeminde yer alıyor. Bu gündemin en önemli başlıklarından birisi de üzerinde yaşadığımız dünyanın bize daha ne kadar ev sahipliği yapabileceğidir. Böylece sürdürülebilirlik kavramının önemi artmış bulunuyor. Diğer çalışma gruplarımız gibi TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu da dünyadaki güncel gelişmeler ve Türkiye’nin önceliklerine ve stratejik gündemine yönelik konularda bilimsel toplantılar düzenlemekte ve raporlamalar yapmaktadır. “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı da Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu tarafından yapılan bu kapsamdaki yayınlardan biridir. Kitapta sermaye piyasaları, değer zincirleri, işgücü piyasası, kripto paralar, işletmelerin yönetimi gibi iktisadi konuların yanında eğitim ve çevre başlıklarındaki pratiklere  ilişkin konulara yer veriliyor. Kitabın dünyanın yaşadığı küresel nitelikteki ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne tespit ve önerilerle katkı sunacağına eminiz.” dedi ve esere katkı veren tüm bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

Kitabın tamamı