TÜBA Üyelerine Yeni Görevler

TÜBA Üyelerine Yeni Görevler

1 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, TÜBA Asli Üyeleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, TÜBA Başkan Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir?
1965 yılında Eskişehir'de doğdu. 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden doktora unvanını alan Dr. Mandal, 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesi'nde araştırma asistanı ve 1997-1998 yılları arasında Alexander von Humboldt Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Karlsruhe Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını aldı. Prof. Mandal'ın 65'i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 100'ün üzerinde eseri bulunmaktadır ve bu eserlerine 750 den fazla atıfta bulunulmuş olup h faktörü 15'dir. Kendisinin editörü olduğu 5 adet kongre bildiriler kitabı mevcuttur ve ayrıca 3 adette uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. 6000 üyeye sahip Avrupa Seramik Derneği'nde Daimi Yönetim Kurulu ve Konsey Üyelikleri, Uluslararası Seramik Federasyonu Konsey Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Mandal, merkezi İngiltere de bulunan Dünya İnovasyon Vakfına (WIF) danışmanlık yapmaktadır. Kendisi yakın zamanda Dünya Seramik Akademisine (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir. Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesinden ayrılarak Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012 itibaren de aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmaktadır. Prof. Mandal, halen YÖK-Bologna Uzmanları Ulusal Takım Koordinatörlüğü; YÖK-Ulusal Yeterlilikler Komisyonu Üyeliği, GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği, İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Başkan Yardımcılığı, Teknopark İstanbul Akademik Platform Koordinatörlüğü, TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG) Yürütme Kurulu Üyesi, Avrupa Seramik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Üniversiteden diğer 3 öğretim üyesi ile birlikte kurulan MDA İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. şirketinin kurucu üyesidir. Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesinden ayrılarak Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2018 yılları arasında ise Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yaptı. 2022 yılından bu yana Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2018’den bu yana ise Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğini yürüten Prof. Dr. Hasan Mandal aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesidir.

2018 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Mandal, 2015 yılında TÜBA Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar kimdir?
İstanbul Haydarpaşa Lisesini 1975 yılında tamamlayan Bülent Zülfikar, 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Uzmanlık çalışmasını kişiliğine uygun olduğuna inandığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sürdürdü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olduğu 1986 yılında; hematoloji ve kardiyolojiye olan merakı mecburi hizmet yasasının varlığı nedeniyle akademik hayatını hematoloji alanına doğru yönlendirdi. Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfı sağlık kuruluşunda çalışırken, tıbbın her alanında ülkemizin ve dünyanın tanınmış bilim adamlarıyla çalışma olanağı buldu. 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında Doçent oldu. Beraber çalıştığı akademisyenlerin en genci olarak 1 yıl süreyle Çocuk Hematolojisi - Onkolojisi Bilim Dalı servisini yönetti. Aynı yıl Londra'da Hemofili hastalığı üzerinde çalışması onun Hemofili dünyasıyla tanışmasını sağladı. 1992 sonunda çalışma arkadaşları, hemofili hastaları ve hasta yakınlarıyla birlikte halen başkanlığını yaptığı Türkiye Hemofili Derneğini kurdu. 1993 yılında Londra'da Akdeniz anemisi, Chicago Üniversitesinde “Kemik İliği Nakli” konusunda çalışmalar yaptı. Hazırladığı "Çocukluk Çağı Kronik Myeloid Lösemileri" teziyle 1994 yılında Kan Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr.Zülfikar, 1994-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sağlık Dairesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Sağlık Platformu, Özürlüler Müdürlüğü, Hıfzısıhha Müdürlüğü, Sağlık AŞ’nin kuruluşlarını gerçekleştirdi. Gönüllü Kuruluşlarla gıda güvenliği, hava ve su temizliği, haşere mücadelesi, hepatit B aşılama programı, özürlülerin ve kronik hastalığı olanların şehir hayatına katılmaları, mobil sağlık ünitelerinin yaygınlaştırılması ve benzeri pek çok kent ve kent insanının sağlığını yakından ilgilendiren sorununun çözümünü sağladı. Bu yıllarda yaygınlaşan özel TV kanallarının halk sağlığına yönelik programlarına öncülük etti ve 2 yıl süreyle her hafta çocuk sağlığı, çevre ve okul sağlığı üzerinde konuşmacı oldu.

Temmuz 1997'de çocuk sağlığı ve hastalıkları doçent kadrosu ile İstanbul Üniversitesi’ne döndü. Ülkemizde Hemofili Hastalığının tedavi ve takibiyle ilgili pek çok ilki gerçekleştirdi. 1999 yılında tekrar Chicago Üniversitesi Çocuk Hastanesinde, çocuk kan hastalıkları ve tümörleri üzerinde çalışmalarda bulundu.

2000 yılında profesör oldu. 2002 yılından itibaren özel sağlık sektöründe Çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerini hızlandırdı. Muayenehanesinde İstanbulluların yanı sıra, diğer şehirlerden, yurt dışından gelen hastalara teşhis ve tedavi olanağı, anne ve babalara çocuklarını fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden hayata daha sağlıklı olarak hazırlayabilme hizmeti sunmaktadır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman konuğu olarak Ağustos 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında katıldığı haftalık tv programı izleyici rekorları kırdı. Çocuklara bakışın korku yerine sevgi temelli olarak yeniden yapılanması için yoğun çaba gösterdi. Eylül 2004 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine atandı. Başkanı olduğu Türkiye Hemofili Derneğinin, 2008 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Hemofili Kongresinin Kongre Başkanlığını başarıyla yaptı.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara konsültanlık hizmeti verdi. Sivil toplum kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, özel sağlık işletmelerinden ve üniversitelerden çok sayoda ödülün sahibi olan Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın Çocuk Sağlığı üzerine 9, Kan Hastalıkları üzerine 5, Şehir ve Toplum Sağlığı üzerine 11 olmak üzere toplam 25 kitabı, yurt içinde ve dışında yayınlanmış 130 makalesi ve 411 sunumu bulunuyor. Kendisine, verilmiştir. Son olarak İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Zülfikar 2012 yılında TÜBA Asli Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kimdir?
1968 tarihinde Giresun’da doğdu. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesine alan Kızıltoprak, 2001 yılında da Marmara Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 2013 – 2018 yılları arasında TİKA’da Tunus Program Koordinasyon Ofisi (PKO) Koordinatör Yardımcılığı, Libya, Özbekistan ve Macaristan PKO Koordinatörü görevlerini üstlendi. Mısır’da Osmanlı’nın Son Yüzyılı, Mısır’da İngiliz İşgali; Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı: 1882- 1887, II. Abdülhamid’in Dış Politikası ve Taşöz Operasyonu, Important Documents Of Ottoman Egyt; From Muhammad Ali to Husayn Kamil-15 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri: Mehmed Ali Paşa’dan Hüseyin Kamil’e Mısır Siyasi Tarihinin Önemli Belgeleri başlıklı kitapları yayımlandı.