TÜBA “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”nın Genişletilmiş Dördüncü Baskısını Yayımladı

TÜBA “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”nın Genişletilmiş Dördüncü Baskısını Yayımladı

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın hazırladığı “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”nın gözden geçirilmiş ve güncellenmiş dördüncü baskısı TÜBA tarafından yayımlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Akademi tarafından, genişletilerek tekrar basılan kitabın organik kimyanın ne kadar sistematik bir bilim dalı olduğunu açıkça gösterdiğini söyledi ve “Değerli Hocamızın birikimlerini yansıtarak meslektaşlarının istifadesine sunduğu eser, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor. Ulusal ve uluslararası bilim dünyasında oldukça teveccüh görmüş ve görecek olduğuna inandığımız bu değerli eserin tüm öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve bilim insanlarımıza faydalı olmasını diliyorum.” dedi.

İlk baskısı 2008 yılında yayımlanan eserin son baskısında bugüne kadar yayımlanan bölümler gözden geçirilerek yeni örneklerle sunuluyor. Referansların da eklendiği esere; modern aromatiklik, aromatikliği etkileyen faktörlerin yanı sıra aromatik bileşiklerin reaksiyonları ilave edildi. TÜBA’nın Ders Kitapları Serisi kapsamında dördüncü ve genişletilmiş baskısını okuruyla buluşturduğu “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”, benzerlerinden farklı olarak hibridizasyon, asit-baz teorisi ve elektron yoğunluğunu etkileyen indüktif etki ve mezomerik etkiyi kitabın giriş kısmında detaylı bir şekilde örneklerle açıklıyor. Diğer bölümlerde de bu iki etkinin reaksiyon mekanizmasını ne şekilde etkilediği vurgulanırken, bütün bölümlerde temel reaksiyon mekanizmaları detaylı bir şekilde tartışılıyor. Eserde okurun aklına takılan soruların cevapları da yer alıyor.

Kitabın ilk baskısından bu yana oldukça ilgi gördüğünü, kapsamı ve dilinin sadeliği dolayısıyla olumlu tepkiler aldığını ifade eden Prof. Dr. Metin Balcı, içeriğini genişletirken aynı zamanda kitabın kolaylıkla anlaşılabilir olma özelliğini de korumaya özen gösterdiğini söyledi. Okurla sağlıklı bir iletişim dili kurmanın kitaba katkısının büyük olduğunu söyleyen Prof. Balcı, hedef kitlesi açısından kitabın güncellenmesinin önemini bildiğini anlatıyor; “Organik kimyanın en önemli reaksiyonlarından biri iki karbon atomunun kenetlenmesidir. Son yıllarda karbon-karbon kenetlenmesi üzerine yapılan çalışmalara Nobel ödülleri verildi. Konunun güncel ve önemli olması nedeniyle son yıllarda geliştirilen modern karbon-karbon kenetleme reaksiyonlarını yeni baskıya ilave ettim. Pandemi sürecindeki kapanmalar sayesinde kitabı tahminimden daha kısa bir sürede, yaklaşık iki yıllık bir dönemde hazırladım. Kitaptan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra hocalar da faydalanacak ayrıca kimyacılar, biyolog ve eczacılar için de önemli bir kaynak oldu.” dedi.

Prof. Balcı’nın İngilizceye de çevirdiği eserin, "Reaction Mechanism in Organic Chemistry” adıyla John Wiley & Sons Yayınevi tarafından Aralık 2021’de yayımlanması için tüm çalışmalar tamamlandı. Almanca ve Çinceye kazandırılması için ise alt yapı çalışmaları Yayınevi tarafından yürütülüyor.