TÜBA-iNCLUSION Projesi Açılış Toplantısı

TÜBA-iNCLUSION Projesi Açılış Toplantısı

iNCLUSION ERASMUS+ KA220 HED Projesi'nin açılış toplantısı, TÜBA koordinatörlüğünde 5 proje ortağından 13 temsilcinin katılımıyla TÜBA Ankara merkezinde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Erasmus+ programının bir parçası olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilecek ve 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek iNCLUSION projesi, engelli bireylerle Avrupa genelindeki yüksek öğretim öğrencilerini bir araya getirerek, müzelerde ve galerilerde sergilenen kültürel mirası daha erişilebilir hale getirecek faaliyetlere ilişkin pratik kaynaklar ve öneriler sunmayı amaçlıyor.

TÜBA koordinatörlüğüyle; Anadolu Üniversitesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, Stichting for Education on Agility Liberating Structures (SEALS) Vakfı, Yunanistan ARTIFACTORY ve Balkan Müze Ağı (BMN) ortaklığıyla hayata geçirilen proje; genç profesyonellere yönelik düzenlenen eğitim programı, engelli bireylerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yeni beceriler kazanmalarını sağlayarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

Proje koordinatörü ve ortakları hakkında:
TÜBA: Türkiye'de bilimin geliştirilmesi ve özendirilmesi misyonuna sahip özerk bir üst kuruluştur. Akademinin kökenleri, 1851 yılında kurulan Alimler Cemiyeti adı verilen Osmanlı toplumuna kadar gitmektedir. TÜBA, temel ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere üç kategoride tüm bilim alanlarını kapsamaktadır. TÜBA, çalışma grupları, hibe ve ödül programlarının yanı sıra bilimsel etkinlik, raporlama gibi başlıklarda dünya bilim akademileri ve şemsiye kurum mahiyetindeki paydaşları ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Balkan Müze Ağı (BMN): Balkanların ortak mirasını kutlamak, korumak ve paylaşmak, kültürel mirasa adanmış müze kurumlarını ve bireyleri bir araya getirmek ve güçlendirmek için vardır. 200'den fazla üyesiyle büyüyen bir ağ olan BMN, yaklaşımını karşılıklı saygıya dayandırmakta ve profesyonelliğe ve ortak etiğe bağlılıkla yönlendirilmektedir.

ARTIFACTORY: Yunanistan merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan ARTIFACTORY, sanat ve kültürün toplumsal gelişim, ekonomik büyüme ve vatandaşlık eğitiminin temel kaldıraçları olduğuna inanmaktadır. Organizasyon, kültürel mirasa deneyimsel ve sosyal olarak dahil edici erişimi teşvik etmektedir.

Stichting for Education on Agility Liberating Structures-SEALS: Hollanda merkezli SEALS Vakfı, eğitim programları ve eğitimler geliştirmekte olup, farklı eğitim düzeyleri için hizmet vermektedir. SEALS'ın çalıştığı kurumların ortak zorluklarına yanıt vermek amacıyla köklü bir yaklaşıma dayanan programlar geliştirmektedir.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE): SOBE Vakfı, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır. Eğitim programları ve kaynakları, bağımsız olarak ihtiyaçlarını karşılayabilen, güçlü, yaratıcı ve sosyal olarak dahil olan bireylerin gelişimine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

Anadolu Üniversitesi: 1982 yılında Eskişehir'de kurulan Anadolu Üniversitesi, dünya genelinden öğrencilere Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim programlarına erişim imkanı sunmaktadır. Kurum, geleceği şekillendirebilecek ömür boyu öğrenim üzerine odaklanmıştır.

İlgili Fotoğraflar