TÜBA-GEBİP Üyelerine ‘2015 Yılı FABED Eser Tümen Ödülleri’

TÜBA-GEBİP Üyelerine ‘2015 Yılı FABED Eser Tümen Ödülleri’

2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri Doç. Dr. Engin Durgun, Doç. Dr. Didem Okutman Taş, 2015 Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, 2014 yılı ödül sahibi Doç. Dr. Mustafa Şahmaran ve 2014 yılı ödül sahibi Doç. Dr. Önder Metin 2015 Yılı Fevzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülürken, 2015 Yılı ‘FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’ ise 2014 yılı TÜBA-GEBİP Ödül sahibi Doç. Dr. Ali Kemal Okyay’ın oldu.

Aralık 2015’te sahiplerine takdim edilen ‘FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü; Doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Engin Durgun ve biyoloji bilim dalında Yrd. Doç. Dr.  Urartu Özgür Şafak Şeker ve yine aynı bilim dalında Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Recep Zan ile kimya bilim dalında Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, çevre bilim dalında İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Okutman Taş ve yapı bilimleri alanında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahmaran aldı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Okyay ise doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında sunduğu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere ‘2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazandı.

FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü programıyla, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen genç bilim insanlarına üstün başarı ödülü verilmektedir.

Genç bilim insanları 5000 USD’nin yanında bir gümüş plaket ve bir beratla ödüllendirilmektedir.

FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları kanıtlanmış genç bilim insanlarının yürütmeyi öngördükleri bilimsel araştırmalarını desteklemektedir.

Olumlu değerlendirilen proje başvurularına sağlanan toplam 10.000 USD tutarındaki desteğin yarısı projenin başlangıcında, kalan kısmı ilk yılın sonundaki değerlendirme sonucuna bağlı olarak ikinci yılın başında ve projenin sonunda verilmektedir.

2015 Yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Engin Durgun, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “2-Boyutlu Malzemeler, Çimento Reaktivitesi, Siklodekstrin İnklüzyon Kompleksleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Engin Durgun, Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Durmaz, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Sentetik Polimer Kimyası, Yıldız Polimerler, Biyobozunur Polimerler, Click Kimyası ve Diels-Alder Reaksiyonları” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Hakan Durmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Önder Metin, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Geçiş Metal Nanopartikülleri, Bimetalik Nanopartiküller, Metal Oksit Nanopartikülleri, Kimyasal Hidrojen Depolama, Grafen Oksit ve Grafen, Kataliz ve Elektrokataliz” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Önder Metin, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Leyla Özgener, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Çevre-Enerji, Termodinamik, Enerji Teknolojileri, Enerji Ekonomisi, Yenilenebilir Enerjiler” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Leyla Özgener, Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, yapı bilimleri alanında, “Mikro-Mekanik Olarak Tasarlanmış Şekil Değiştirme Sertleştirmesi Gösteren Yüksek Performanslı Çimento Bağlayıcılı Kompozitler” konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, doğa bilimleri alanında biyoloji bilim dalında, “Sentetik Biyoloji, Sentetik Genetik Regülasyon, Biyomedikal Malzemeler, Protein Tabanlı Nanomalzemeler ve Biyomalzemeler, Biyomedikal Sensörler, Tüm Hücre Biyosensörleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Didem Okutman Taş, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Çevre Biyoteknolojisi, Biyoremediasyon, Mikrokirleticilerin Biyolojik Arıtılabilirliği, Anaerobik Arıtma Prosesleri, Aktif Çamur Prosesleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Didem Okutman Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “Yoğun Madde Fiziği, Malzeme Bilimleri, 2-Boyutlu Malzemeler, Superiletkenler, Yarıiletkenler, Elektron Mikroskopisi ve Probe Mikroskopisi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, Niğde Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2015 Yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu
, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Mikroalga ve Siyanobakterilerde Fotoototrofik Hidrojen Üretiminin Sistem Seviyesinde Karakterizasyonu” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, doğa bilimleri alanında biyoloji bilim dalında, “Retina Dejenerasyonu Hastalığına Sentrozom Proteinlerinin Katkılarının Moleküler Düzeyde Belirlenmesi” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Ali Kemal Okyay, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “Atomik Katman Biriktirme Tekniğine Dayalı İnce Film Yarıiletken Katmanlar ve Optoelektronik Aygıt Uygulamaları Araştırılması” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Ali Kemal Okyay, Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Fatih Şen, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Yeşil Bitkilerden Enerji Elde Etmeyi Sağlayacak Kloroplast Esaslı In-situ Biyoyakıt Pilleri ve Elde Edilen Enerjinin Verimini Arttırabilecek Nanoyapıların Sentezi” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Fatih Şen, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.