Osmanlı Müellifleri Arapçaya Çevrildi

Osmanlı Müellifleri Arapçaya Çevrildi

TÜBA, Türk İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) kapsamında Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın Osmanlı Türkçesinden günümüz harflerine çevirdiği Bursalı Mehmed Tâhir'in “Osmanlı Müellifleri” eserinin Arapça versiyonunu yayımladı.

TÜBA’nın 2016 yılında TÜBA’nın günümüz harflerine kazandırarak okurla buluşturduğu Osmanlı Müellifleri; Prof. Dr. Seyit Bahçıvan, Doç. Dr. Aydın Kudat ve Dr. Öğr. Üyesi Şehabettin Kırdar’ın Arapçaya çevirisiyle 3 cilt halinde TİBKM içerisinde yerini aldı. Böylece TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı 2018 yılıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen TİBKM çerçevesinde yayımlanan eser sayısı 56’ya yükseldi.

Araştırmacı ve entellektüeller için önemli bir başvuru kaynağı olan ünlü bibliyografya ve biyografya Osmanlı Müellifleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Bursalı Mehmed Tâhir tarafından yazıldı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan son dönemine kadar yaşamış ve eser vermiş yazar ve bilginler hakkında ayrıntılı bilgi veren çalışma, Osmanlı biyografyacılığının en ünlü eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserde şahıs adları ve özellikle eser adlarından oluşan çok geniş ve gelişmiş bir dizin, kitabın 3. cildinin sonuna eklendi. Yazarlar Meşâyih (din âlimleri), Ulemâ (âlimler), Şuarâ (edip ve şairler), Müverrihîn (tarihçiler), Etıbbâ (tabip ve hekimler), Riyâziyyûn (matematikçiler) ve Coğrafiyyûn (coğrafyacılar) başlıkları altında ayrıntılı şekilde bu kez Arapça olarak açıklandı.