El-müellifûn el-osmâniyyûn  (Osmanlı Müellifleri - Arapça)
2024
ISBN: 978-625-8352-52-8 (Tk)
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-52-8

Osmanlı Müellifleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Bursalı Mehmed Tâhir tarafından yazıldı. Türkçeye çevirisi Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç tarafından yapılan çalışma Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan son dönemine kadar yaşamış ve eser vermiş yazar ve bilginler hakkında ayrıntılı bilgi veren, Osmanlı biyografyacılığının en ünlü eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserde şahıs adları ve özellikle eser adlarından oluşan çok geniş ve gelişmiş bir dizin, kitabın 3. cildinin sonuna eklendi. Yazarlar Meşâyih (din âlimleri), Ulemâ (âlimler), Şuarâ (edip ve şairler), Müverrihîn (tarihçiler), Etıbbâ (tabip ve hekimler), Riyâziyyûn (matematikçiler) ve Coğrafiyyûn (coğrafyacılar) başlıkları altında ayrıntılı şekilde bu kez Arapça olarak açıklandı.

Bursalı Mehmed Tâhir
Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan
Prof. Dr. Seyit Bahçıvan, Doç. Dr. Aydın Kudat, Dr. Öğr. Üyesi Şehabettin Kırdar