Başkan Şeker, Science20 Kapanış Zirvesi’ne Katıldı

Başkan Şeker, Science20 Kapanış Zirvesi’ne Katıldı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rio de Janeiro'da düzenlenen Science20 (S20) Kapanış Zirvesi’ne katıldı.

Brezilya Bilimler Akademisi tarafından organize edilen Brezilya'nın G20 dönem başkanlığı kapsamındaki 8. Bilim20 (Science20) "Küresel Dönüşüm için Bilim" üst başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Canada Çin, Fransa, Almanya, Endonezya, Hindistan,İtalya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, Amerika, Avrupa Akademisi temsilcileri S20 Brezilya 2024 Sonuç Bildirisinin son taslağını görüşmek üzere bir araya geldi. TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev de TÜBA’yı temsilen zirvede yer aldı.

Toplumların ve dünyanın refahını artıracak ve ülkelerin karşı karşıya kaldıkları kritik zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak öneriler geliştirmek için toplantıya Akademilerin katılımı ve katkısı büyük önem taşırken; S20 Zirvesi’nde bulunan üye ülke temsilcileri S20 Bildirisinin son halini tartıştı ve sonrasında onaylanmak üzere S20 üyelerine gönderileceği bilgisi verildi. Söz konusu bildiri 2024 yılının ikinci yarısında yapılacak tartışmalarda hükümetler tarafından göz önünde bulundurulacak; G20 devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanacak, G20 sonuç bildirgesi için rehber niteliği taşıyacak.

Bilim topluluklarının liderleri temel insan haklarının korunmasını savumak için çalışmak zorunda
S20'nin "Küresel Dönüşüm için Bilim" soganının ülkelerin ortak misyonunu çok doğru bir noktadan yakaladığını ifade eden Başkan Şeker konuşmasına şöyle devam etti: “Yapay zeka, biyoekonomi, enerji dönüşümü, sağlık sorunları ve sosyal adalet konularında koordine halde oluşturulan çalışma grupları sorunlar ve sorunların üstesinden gelmek için gereken kapsamlı stratejileri yansıtıyor. Bu fikir birliğine dayalı tavsiyeleri ve uygulanabilir önlemleri formüle etmek için yorulmadan çalışan tüm uzmanları ve katkıda bulunanları takdir ediyorum.” dedi.

TÜBA’nın yer aldığı sosyal adalet çalışma grubu dahilinde dünyada, özellikle de Filistin'de devam eden soykırım ve insan hakları ihlallerine değinmenin öneminin altını çizdi. Nerede meydana gelirse gelsin insanlık dışı ve adaletsiz eylemlerle yüzleşmenin ve onları kınamanın gerekliliğini vurguladı. Sonuç bildirisinin bu tür ciddi ihlalleri ele alma taahhüdünü yansıtmasını sağlamak, herkes için barışı, eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etme yönündeki temel değerlerle uyum açısından önemlidir dedi. Bu konuyu sonuç bildirgesi çerçevesine almanın yalnızca belgenin kapsamını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda insan onurunu ve haklarını evrensel olarak korumaya yönelik kolektif kararlılığı da yeniden teyit edeceğini söyledi. Bilim topluluğunun liderlerinin temel insan haklarının korunmasını savunmasının ve bu tür zulümlerin birleşik muhalefetle karşılandığı bir dünya için çalışmamız zorunlu olduğunu belirtti.

Bilim küresel bir kamu malıdır.
Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurudusev toplantıda sosyal adalet konusuna eğildi. Yurdusev sosyal adaletin küresel ölçekte sağlanması gerektiğini ve bunun için G20 ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Sosyal adaletin sağlanması için toplumsal kapsayıcılık, yoksulluğun bitirilmesi, eşitsizliklerin giderilmesi vb. ilkelerin önemine dikkat çeken Prof. Yurdusev, somut eylem planları oluşturulması gerektiğini ve dünya ölçeğinde herkese Genel Temel Gelir politikasıyla başlanabileceğini söyledi. Yurdusev ayrıca bilimin küresel bir kamu malı olarak anlaşılmasının önemini de vurguladı.

İlgili Fotoğraflar