Başkan Şeker ‘S20-Küresel Dönüşüm için Bilim’ Toplantısına Katıldı

Başkan Şeker ‘S20-Küresel Dönüşüm için Bilim’ Toplantısına Katıldı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli Üyesi, Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-ASSAA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Brezilya Bilimler Akademisi’nin "Küresel Dönüşüm için Bilim" başlığıyla düzenlediği, 8. kez gerçekleştirilen Bilim20 (Science20-S20) toplantısına katıldı.

2017 yılından bu yana G20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerini bir araya getiren S20 toplantılarının 2024 yılı için Brezilya hükümetinin G20 için belirlediği "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ilkesi doğrultusunda; yapay zekâ, biyoekonomi, enerji dönüşümü süreci, sağlık sorunları, sosyal adalet gibi konular masaya yatırıldı. Etik, sosyal etki, düzenleme ve bilgi paylaşımı, sürdürülebilir dünya, yenilenebilir enerjiler, sosyal ve ekonomik hususlar, kalite, eşitlik ve erişim, kapsayıcılığın teşvik edilmesi, yoksulluğun sona erdirilmesi ve eşitsizliklerin azaltılması gibi konular tartışıldı.

Toplantıya Brezilya’nın yanı sıra, Hindistan, Güney Afrika, Avusturalya, Kanada, Arjantin, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, İngiltere, ABD Bilimler Akademisi ve bilim kuruluşu temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ile Avrupa Akademisi’nden bilim insanları konuşmalarıyla katkı sağladı. InterAcademy Partnership, International Science Council (ISC), The World Academy of Sciences (TWAS), Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS), AASSA uluslararası gözlemci çatı kuruluşlar olarak toplantıda yer aldı.

Program kapsamındaki konuşmasına “Küresel Dönüşüm için Bilim”in sadece bir eylem çağrısı olmadığını vurgulayarak başlayan Başkan Şeker, “Bu, küresel bilim camiasının üyeleri olarak paylaştığımız sorumluluğun bir hatırlatıcısıdır. Bu, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek için bilim ve teknolojinin gücünden yararlanmaya yönelik kolektif çabamızın bir kanıtıdır.” dedi.

Dünyanın, insanlık tarihinde alınan kararların ve atılan adımların gelecek nesillere bırakılacak olan mirasın şekillendireceği kritik bir dönemeçte olduğunu ifade etti. Dünyanın “iklim değişikliği, sağlık eşitsizlikleri, enerji krizleri ve genişleyen eşitsizlik açığı” gibi benzeri görülmemiş zorluklarla boğuştuğunu, bu zorlukların içinde çok büyük fırsatlar da yattığını söyledi.

TÜBA, dünyada gerçeğin sesi olmak için çaba harcıyor.
TÜBA’nın işbirliğine dayalı inovasyonun gücüne, bilgi ve kaynak paylaşımının önemine inandığının altını çizen Şeker, “TÜBA olarak Bilgi Teknolojileri; Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği; Enerji; Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri; Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans, bu konulara odaklanıyoruz. Yapay zeka alanında, insan onurunu ve toplumsal refahı ön planda tutan bir etik çerçeveyi savunuyoruz. Yapay zekadaki ilerlemeler bizi ayıran bir engel değil, herkesin tırmanabileceği bir merdiven olmalı. Yapay zekanın ayrımları ortadan kaldırmak, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve daha kapsayıcı bir toplumu teşvik etmek için bir araç olarak hizmet ettiği bir gelecek hayal ediyoruz. Biyoekonomiye yönelen TÜBA, ekonomik büyüme ve çevrenin korunması için zengin biyoçeşitliliğimizden yararlanan sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye kararlı. Sürdürülebilir tarımın, yenilenebilir kaynakların ve yeşil teknolojilerin dirençli ekonomiler inşa etmede ve iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı kritik rolün farkındayız. Enerji dönüşümü, etkili bir değişim yaratmak için bilim ve politikanın bir araya gelmesi gereken başka bir alan.” dedi.

Başkan Şeker TÜBA’nın dünyada gerçeğin sesi olmak için çaba harcadığını kaydederken “Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi Filistin'de İsrail eliyle yaşanan insani kriz konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı ülkelerin üst düzey liderlerinin ve ulusal bilim akademilerinin temsilcilerinin, siyasi ve bilimsel tarafsızlık ilkesinden uzak, İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunmasını endişe verici buluyoruz. Filistin'in bu insanlık dışı katliamına ve sistemli işgaline karşı, çok az istisna dışında, dünya bilim camiasının hiçbir çaba göstermemesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bu nedenle Filistin-İsrail Savaşı Raporumuzu 800'ün üzerinde bilimsel akademi ve kuruluşla paylaştık. Ancak ne yazık ki Filistin'de akademisyenler öldürülürken, üniversiteler yıkılırken çoğunluğun hala sessiz kaldığına tanık oluyoruz Siyasi çevrelerin ve bilimsel kuruluşların Ukrayna'nın işgali sırasında gösterdikleri dayanışma ve anlayışı Filistinliler için göstermemeleri endişe vericidir. Özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversitelerin ve diğer bilimsel kurumların güç grupları ve lobiler tarafından baskı altına alınması kabul edilemez. Bilim ve teknoloji, toplulukları canlandırabilecek ve eşitliğin önündeki engelleri kaldırabilecek güçlü değişim araçlarıdır. Ancak bilimsel tarafsızlığın yokluğunda bilim ve teknolojinin ilerlemesi tüm dünyanın ortak yararına değil, yalnızca güç gruplarına hizmet edecektir.” dedi.

Science20, G20 ülkelerinin bilim akademilerinden oluşan; liderlere ve dünya kamuoyuna, politikaların bilimsel altyapısı olması adına çalışma yapan bir çalışma grubu,  G20 ülkeleri arasındaki bilim insanlarının ve kurumlarının iş birliğini sağlamaya yönelik bir platformdur. Science20, G20 liderlerinin bilim ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını amaçlar ve bu amaç doğrultusunda G20 liderlerine bilimsel ve teknolojik konularla ilgili rehberlik sunar.

G20: https://www.g20.org/en