Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Bildiri Çağrısı

TÜBA, Ali Kuşçu’nun çeşitli disiplinlerdeki çalışmalarını akademik kurallar çerçevesinde incelemek, tartışmak ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğiyle 18-20 Kasım 2024 tarihinde “Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu” düzenleyecek.

İslam Felsefe-Bilim Tarihinde erken ve geç yenilenme dönemlerinin kesişiminde yer alan Ali Kuşçu’nun 17 Aralık 2024 günü vefatının 550. yıl dönümü dolayısıyla ayrıca önemli olan sempozyum için önerilen araştırma konuları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Ali Kuşçu’nun entelektüel biyografisi
Ali Kuşçu’da kelam ve felsefe
Ali Kuşçu ve İşrâkî gelenek
Ali Kuşçu’da metafizik
Ali Kuşçu'da tabiat bilimleri
Ali Kuşçu ve teorik astronomi
Semerkant Rasathanesi ve Ali Kuşçu’nun zîc literatürüne katkısı
Ali Kuşçu’nun matematik eserleri
Ali Kuşçu’da dil bilimleri ve dil felsefesi
Ali Kuşçu’nun tefsir alanına yaptığı katkılar
Ali Kuşçu’nun eserleri ve görüşleri bağlamında öğrencileri ve takipçileri
Timurlu ve Osmanlı entelektüel hayatının bir parçası olarak Ali Kuşçu
Ali Kuşçu’nun eserlerinin ortaya çıkardığı bilimsel tartışmalar
Ali Kuşçu’nun eserlerinin farklı dillerdeki çevirileri ve etkileri
Günümüz literatüründe Ali Kuşçu

Özet Gönderimi için Son Tarih
15 Haziran 2024

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı
15 Temmuz 2024

Makale Teslimi için Son Tarih
15 Eylül 2024

e-posta
symposium@tuba.gov.tr 

Yazım Kuralları
Özet
Unvan (TR-ENG)
İsim-Soyisim
Kurum (TR-ENG)
E-Posta
ORCID ID
Kısa CV (150 kelime) (TR-ENG)
Makale Başlığı (TR-ENG)
Öz (200 kelime)
Anahtar Kelimeler

Tam Metin
Makalelerin “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” sistemine uygun olarak 4.000-12.000 kelime hacminde hazırlanması gerekmektedir.