Kanuni Sultan Süleyman döneminde diplomatik görevlerde bulunan Tercümân Mahmûd tarafından, aslı Latince olan bir Macar tarih kitabının Osmanlı Türkçesine yapılan tercümesi Târîh-i Ungurus; Macarların tarihi, Macar ve önemli bazı imparatorların hayatları vb. konularda detaylı bilgiler veriyor. Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmek üzere tercüme edilen eserde Tercümân Mahmud Sultan’a Macar Tarihi hakkında detaylı bilgiler vermek ve Osmanlıların Avrupa içlerindeki ilerleyişine bilgiler sağlayarak katkılar sunmayı hedefleyerek tercümeyi yapıyor. Târîh-i Ungurus Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlandı.

Tercüman Mahmud
György Hazai