Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle
2021
ISBN: 978-605-2249-57-4

Âşık Çelebi’nin II. Selim’e halini arz etmek ve kadılıkta çektiği sıkıntıları anlatabilmek için kaleme aldığı eseri “Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle”nin tenkitli metni üç bölüm şeklinde yayımlandı.

Âşık Çelebi
Prof. Dr. Derya Örs
Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. Tuncay Bülbül