Arap Edebiyatı’nın divâniyyât ve ihvâniyyât gibi edebi yönü ağır basan bir münşeat mecmuası Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr, bu yönüyle Arap Dili ve Edebiyatı alanında uzman olanların eseri değerlendireceklerini umuyoruz. Onların yapacakları değerlendirmeleri de saygıyla karşılayacağımızı burada ifade etmek istiyoruz. Diğer taraftan bu el yazma eserin, döneminin devlet anlayışınıve kültür hayatını anlamaya katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Kâtibin kullandığı benzetmeler, saray adabına ait verdiği ip uçları, saray görevlileri ve görevleri, saray kâtiplerinin melikler ve sultanlar etrafında oluşturdukları sosyal bağlar ve nüfuz mücadeleleri, çeşitli âdetler, gelenekler, av partileri, hediyeleşmeler, hitaplar ve hitaplardaki tehdit, teşvik ve teşci unsurları dönemin özelliklerini, bürokrasisini yansıtması yönleriyle özellikle sosyal tarih bakımından önemlidir.

Prof. Dr. Sadık Yazar, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu
Prof. Dr. Nadir Özkuyumcu