İslâm-Türk kültür tarihinin eğitim ve sosyal hayata dair yazılı kaynakları üzerinde yapılan çalışmalar günümüzde artarak devam ediyor. Eğitim öğretimin İslâm toplumu için birinci önceliklerden olduğu gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse Hz. Peygamber’in hadislerinde apaçık görülüyor. Bu husustaki çalışmalara bir katkı olması amacıyla yayımlanan Ali b. Hüseyin el-Amâsî tarafından kaleme alınan Tarîku’l-edeb, Osmanlı sahasında Fatih dönemi, İstanbul’un fethine denk gelen tarihte yazılan bir kitaptır. Bir âdâb ve âdâb-ı muâşeret kitabı olarak nitelenidirilebilecek Tarîku’l-edeb; mukaddime, yirmi yedi fasıl ve hatimeden oluşuyor. Tarîku’l-edeb’de devrinin eğitim-öğretim hayatına bakışı, âdâb-ı muâşeret kuralları ve sosyal hayata dair çizgiler yanında dinî hayatta her Müslümanın bilmesi gereken belli başlı ilmihal bilgileri de yer alıyor.

Ali B. Hüseyin El-Amâsî
Prof. Dr. Mehmet Şeker, Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler