Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
2021
ISBN: 978-605-2249-65-9

Molla Lutfi tarafından II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ahmed’in mütalaasına sunulmak üzere kaleme alınan Fütûhât, ilim çevrelerinin yüksek değer atfettiği çeşitli kitaplarda yer alan bir takım sorunları ele almayı ve bunları tartışmayı hedefliyor. Molla Lutfi’nin yaşadığı dönemin temel ve kaynak metinlerini göstermesi bakımından da önem arz eden bu eserler tefsîr, usûl-i fıkıh, felsefe ve kelâma ilişkin yayınlardır. Molla Lutfi ve Fütûhât karanlıkta kalmış pek çok noktayı aydınlatıyor.

Prof. Dr. Ömer Türker
Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, Dr. Yasin Apaydın