Çalışma, kısa bir değerlendirme-inceleme bölümünden sonra eserin transkripsiyonlu neşrine dayanıyor. Eski Anadolu Türkçesi döneminden kalma, kenarda kalmış ama oldukça mühim bir dil yadigârı, dinî-tasavvufî Türk edebiyatı ve özellikle de Ahilik ve Fütüvvet araştırmaları bakımından dikkat çekici bir eser ve aynı zamanda Türk edebiyatı tarihinin -bilinenen hacimli manzum fütüvvetnâmesi olması gibi vasıfları, Dâ’î’nin Manzum Fütüvvetnâme’sini neşredilmesi elzem bir eser olarak öne çıkarıyor.

Prof. Dr. Hüseyin Akkaya
Prof. Dr. M. Fatih Köksal