Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
2021
ISBN: 978-605-2249-67-3

Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu; St. Petersburg Rusya Millî Kütüphanesi El Yazma­ları Bölümü’nde Kırım Hanlığı Kadıasker Defterleri adıyla kayıtlı 121 cilt kadı sicili ile Yalta Tarih ve Edebiyat Müzesi’nde bulunan Karasu kazası kadılığına ait bir cilt sicilden oluşan toplam 122 cilt sicil koleksiyonunu tanıtmak amacıyla hazırlandı.

Prof. Dr. Erol Özvar
Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Özlem Deniz Yılmaz