Aristoteles’in Poetika’sı, kimi bölümleri eksik parçalar halinde günümüze ulaşmış olsa da felsefe tarihinde sanatı araştıran ilk eserdir. Asırlar boyunca çok sayıda düşünürü etkilemiş ve sanat düşüncesini belirlemiş olan Poetika, estetik tarihinin başlıca eseri olarak kabul edilmiştir. Üç büyük İslam filozofu, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün yazdıkları ‘Poetika’lar, Aristoteles’in Poetika’sına referansla kaleme alınmış, bu temel metnin İslam dünyasında nasıl anlaşıldığını gösteren, İslam sanat ya da estetik düşüncesini inşa eden en önemli metinler olarak karşımızda durmaktadır. Kaynak metinleri çevirmenin güçlüğü ve tehlikelerine dair genel kanaat elbette Poetika için de geçerlidir.

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent