Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
2003
ISBN: 975-8593-49-8