Türkiye Bilim Raporu
Kasım 2020
ISBN: 978-605-2249-56-7

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı Rapor; tamamen veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle detaylı resmini çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma süresince sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Dr. Elif Özcan-Tok