TUBA takrir el-Harbi’l-Filistiniyye’l-İsrailiyye
2023
ISBN: 978-625-8352-90-0
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-90-0

TÜBA Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu girişimleriyle derlenen bu çalışma, İsrail-Filistin Savaşının tarihsel, mevcut ve gelecekteki boyutlarını kuramsal literatür ve güncel veriler ışığında analiz etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın askeri kanadının silahlı saldırılarının İsraillileri hedef alması ve buna karşın İsrail’in başlattığı ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’, insani kriz ve küresel kaos bağlamında uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açmıştır. Filistin-İsrail Savaşı’nın çok aktörlü mahiyeti, etkisi ve tarihsel kökenleri bu konuyu tarihsel kırılmaları da odağa alarak bir kez daha incelemeyi gerekli kılmıştır. İsrail’in orantısız misillemeleri, yerleşik uluslararası normları ve savaş/çatışma hukuklarını ihlali ve hastaneler de dahil olmak üzere sivillere yönelik saldırılarının uluslararası ilişkilere ve özellikle Orta Doğu bölgesine ciddi yansımaları olmuş/olmaktadır. Raporun bulguları bölgede yaşananların, Gazze Şeridi’ndeki insani trajediyi reddeden ülkelerin kendi içlerinde görülen protestolar sonrası Filistin topraklarındaki insani krizlerin farkına varmaya başlandıklarını ve geleneksel güç odaklı İsrail yanlısı tutumlarından uzaklaştıklarını ortaya çıkarmaktadır. Ancak ulusal ve uluslararası politikanın adil olmayan yapısal ve kurumsal taraflılığı gibi nedenlerle hala bireysel, akademik ve ifade özgürlüğünün İsrail’i koruma adına aşırı baskı altında olduğu görülmüştür.