TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
Mayıs 2020
ISBN: 978-605-2249-45-1

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından “Enerji Depolama Teknolojileri” adlı, kamu ve özel sektör ile üniversite temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir çalıştay ve panel düzenlendi. Bu raporun hazırlanmasında çalıştay kapsamındasunulan bildiriler ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alındı. Raporun ilk bölümünde küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde enerji tüketim istatistikleri karşılaştırmalı olarak sunulduktan sonra gelecek projeksiyonları özetlenerek enerji depolama uygulamalarının öne çıkan avantajlarına değinildi. İkinci bölümde enerji depolama teknikleri sınıflandırılarak kapasite ve kullanım alanlarına göre öne çıkan yöntemler detaylı bir şekilde açıklandı. Yer altında gaz depolama, ısıl enerji depolama, buzda enerji depolama, faz değişimli ısıl enerji depolama, elektrikten ısıl enerji depolama, pompaj enerji depolama, hidrojen enerji depolama ve batarya teknolojisine ait temel bilgiler ile güncel gelişmeler ve araştırma sonuçları özetlendi. Bu kısımda ülkemizdeki farklı üniversitelerde, kamu kurumlarında veya konuyla ilgili firmalarda enerji depolama teknolojileri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara ait örnekler paylaşıldı. Raporun son bölümünde ise ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımları ve büyük ölçekli doğal gaz depolama yatırımları ile enerjide öne çıkan yeni trendlere ve etkinliğin panel kısmında gündeme gelen konuların yanı sıra tavsiyelere yer verildi. Enerji depolama yatırımlarının artırılması, ürün geliştirme, araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmaları konularında politikalar ve stratejiler hakkında görüş ve öneriler sunuldu.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan